Me kartë krediti dhe Paypal/Credit card and Paypal

 

Së shpejti do të vendosim edhe lidhjet për pagesat me kartë krediti dhe Paypal. Faleminderit!

Soon we will provide you with the links for the payment through Credit Card and Paypal. Thank you!