Promovimi

Promovimi

Shoqata Radio Maria, në veprimtaritë e saj, nuk reklamon produkte fitimprurëse të asnjë institucioni tjetër dhe as programet e tyre. Shoqata promovon vetëm produktet e veta në programe të ndryshme të vetat. Përveç kësaj, kohë pas kohe, ajo boton materiale të ndryshme si gazetën e përmuajshme, fletëpalosje, programet e radios, kalendarë, libra dhe produkte të tjera. Një pjesë e mirë e tyre janë pa pagesë për mbështetësit e Radio Marisë.

Shoqata Radio Maria i financon programet e veta përmes mbështetjes financiare të dëgjuesve të saj. Të gjithë ata që dëshirojnë ta ndihmojnë radion, mund të marrin pjesë në familjen e madhe të Radio Marisë. Na i dërgoni të dhënat dhe adresën tuaj me anë të letrave, telefonit ose postës elektronike. Të gjithë ata që dëshirojnë botimet tona që janë falas, mund t’i marrin ato për çdo muaj në adresën që do të na lënë.

Dëshirojmë të theksojmë dhe të tërheqim vëmendjen se askush nuk ka të drejtë që të mbledhë në mënyrë personale kurrfarë dhuratash dhe kontributesh për Radio Marinë, pa e marrë paraprakisht autorizimin tonë.