Liturgjia e fjalës

SHËN MATEU APOSTULL DHE UNGJILLTAR 21 shtator   Antifona e hyrjes  Mt 28, 19-20 Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagëzoni e mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, thotë Zoti.   Kolekta O Hyj, Ti me mëshirën tënde të patregueshme u denjove të zgjedhësh tagrambledhësin Mate dhe e bëre apostull të […]

JAVA E XXIV GJATË VITIT   E ENJTE     Antifona e hyrjes Gjaku i martirëve u derdh për Krishtin mbi tokë; në qiell ata marrin shpërblimin e amshuar. Kolekta O Hyj, Ti ke dashur që në mbarë botën të shtohet numri i bijve të tu të birësuar dhe e bëre të frytshme farën e […]

JAVA E XXIV GJATË VITIT   E MËRKURË   Antifona e hyrjes  Krh. Sir 36, 18 Jepu paqen, o Zot, atyre që shpresojnë në ty, që profetët e tu të tregohen të vërtetë. Dëgjo lutjet e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd Izraelit. Kolekta O Hyj, krijuesi dhe drejtuesi i gjithësisë, priri sytë e tu […]

JAVA E XXIV GJATË VITIT   E MARTË   Antifona e hyrjes  Krh. Sir 36, 18 Jepu paqen, o Zot, atyre që shpresojnë në ty, që profetët e tu të tregohen të vërtetë. Dëgjo lutjet e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd Izraelit. Kolekta O Hyj, krijuesi dhe drejtuesi i gjithësisë, priri sytë e tu […]

JAVA E XXIV GJATË VITIT   E HËNË   Antifona e hyrjes  Krh. Sir 36, 18 Jepu paqen, o Zot, atyre që shpresojnë në ty, që profetët e tu të tregohen të vërtetë. Dëgjo lutjet e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd Izraelit.   Kolekta O Hyj, krijuesi dhe drejtuesi i gjithësisë, priri sytë e […]

JAVA E XXIV GJATË VITIT   E DIEL   B   Antifona e hyrjes  Krh. Sir 36, 18 Jepu paqen, o Zot, atyre që shpresojnë në ty, që profetët e tu të tregohen të vërtetë. Dëgjo lutjet e shërbëtorit tënd dhe të popullit tënd Izraelit.   Thuhet Lavdi.   Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore e […]

VIRGJËRA MARI E DHIMBSHME 15 shtator     Antifona e hyrjes  Krh. Lk 2, 34-35 Simoni i tha Marisë: Shih! Hyji e caktoi këtë fëmijë të shkaktojë rrënim e ngritje për shumëkënd në Izrael. Do të jetë edhe shenjë, të cilës njerëzit do t’i kundërshtojnë; edhe ty vetë një shpatë do ta shporojë shpirtin.   […]

LARTËSIMI I KRYQIT TË SHENJTË 14 shtator     Antifona e hyrjes  Krh. Gal 6, 14 Ne mburremi me Kryqin e Zotit tonë Jezu Krishtit: në të e kemi shpëtimin, jetën dhe ngjalljen tonë; në saje të tij kemi qenë shpëtuar e liruar.   Thuhet Lavdi. Lavdi Hyjit në lartësitë qiellore e paqe njerëzve vullnetmirë […]

JAVA E XXIII GJATË VITIT   E ENJTE   Antifona e hyrjes  Ps 118, 137.124 I drejtë je, o Zot, dhe gjykimet e tua janë të drejta: bëj me shërbëtorin tënd sipas mirësisë sate. Kolekta O Atë, që na dhurove Shëlbuesin dhe Shpirtin Shenjt, shokoj me mirësi bijtë e adoptimit, që të gjithë ata që […]

JAVA E XXIII GJATË VITIT   E MËRKURË   Antifona e hyrjes  Ps 118, 137.124 I drejtë je, o Zot, dhe gjykimet e tua janë të drejta: bëj me shërbëtorin tënd sipas mirësisë sate. Kolekta O Atë, që na dhurove Shëlbuesin dhe Shpirtin Shenjt, shokoj me mirësi bijtë e adoptimit, që të gjithë ata që […]


Current track
Title
Artist