Liturgjia e fjalës

ARDHJA JAVA III   E HËNË   Antifona e Hyrjes  Krh. Jer 31, 10; Is 35, 4 Dëgjoni o popuj, fjalën e Zotit dhe shpalleni deri në skajet e tokës: Ja, Shpëtimtari ynë po vjen, mos kini frikë!   Kolekta Po të lutemi, o Zot, na vështro me mirësi e me hirin e Birit tënd […]

  ARDHJA JAVA III   E DIELË C   Në këtë meshë mund të vishen petkat bojë rozë.   Antifona e Hyrjes  Fil 4, 4.5 Gëzohuni gjithnjë në Zotin. Përsëri po ju them: Gëzohuni! Zoti është afër!   Nuk thuhet Lavdi   Kolekta Vështroje, o Hyj, popullin tënd, që pret me besim kremtimin e lindjes […]

ARDHJA JAVA II   E SHTUNË   Antifona e Hyrjes  Krh. Ps 79, 4.2 O Zot që rri mbi kerubinë, eja dhe na e dëfto fytyrën tënde e do të shpëtojmë.   Kolekta Po të lutemi, o Hyj i gjithëpushtetshëm, le të shndrisë në zemrat tona shkëlqimi i lavdisë sate; dëboje prej nesh çdo errësirë […]

Shën Gjoni i Kryqit, meshtar e mësues i Kishës përkujtim   ARDHJA JAVA II   E PREMTE     Antifona e hyrjes  Gal 6, 14 Sa për mua, mos e thashtë Zoti të mburrem me tjetër send përveç me kryqin e Zotit tonë Jezu Krishtit, nëpër të cilin bota për mua është kryqëzuar dhe unë […]

13 dhjetor Shën Luçia, virgjër e martire   ARDHJA JAVA II   E ENJTE   Antifona e Hyrjes  Krh. Ps 118, 151-152 Ti, o Zot, je afër, të gjitha udhët e tua janë të drejta. Qysh prej fillimit e kam ditur nga dëshmia jote se ti je përgjithmonë. Kolekta Nxiti, o Zot, zemrat tona për […]

ARDHJA JAVA II   E MËRKURË   Antifona e Hyrjes  Krh. Hab 2, 3; 1 Kor 4, 5 Zoti do të vijë e s’do të vonojë, do të qesë në dritë çka është e fshehur në errësirë dhe do t’u dëftohet të gjithë popujve.   Kolekta O Hyj i gjithpushtetshëm, ti na urdhëron t’ia bëjmë […]

ARDHJA JAVA II   E MARTË   Antifona e Hyrjes  Krh. Zak 14, 5.7 Ja, po vjen Zoti e, bashkë me të, të gjithë shenjtërit e tij. Atë ditë do të shndrisë një dritë e madhe.   Kolekta O Hyj, ti bëre të arrijë deri në skajet e tokës lajmi i shpëtimit, bëj, po të […]

ARDHJA JAVA II   E HËNË   Antifona e Hyrjes  Krh. Jer 31, 10; Is 35, 4 Dëgjoni o popuj, fjalën e Zotit dhe shpalleni deri në skajet e tokës. Ja, Shpëtimtari ynë po vjen, mos kini frikë!   Kolekta Le të ngrihet në praninë tënde, o Zot, urata jonë, që të shërbejmë me një […]

ARDHJA JAVA II   E DIELË   Antifona e Hyrjes  Krh. Is 30, 19.30 O populli i Sionit, ja Zoti po vjen për t’i shpëtuar të gjithë popujt. Ai do bëjë të dëgjohet zëri i tij i fuqishëm për gëzimin e zemrës suaj.   Nuk thuhet Lavdi   Kolekta O Hyj i gjithëpushtetshëm e i […]

8 DHJETOR   TË ZËNËT PA MËKAT TË SHËN MARISË VIRGJËR ZOJA E PAPËRLYER E kremte     Kënga e hyrjes  Is  61,  10   Shpërthej në hare në Zotin, shpirti ime galdon në Hyjin tim: sepse ai më veshi me petkun e pafajësisë, më mbështolli me petkun e drejtësisë, porsi nuse të stolisur me […]


Current track

Title

Artist