Liturgjia e Fjalës – 10 mars – e shtunë – Java III e Kreshmeve

Written by on March 8, 2018

KRESHMET
 
JAVA E TRETË E KRESHMEVE
 
E SHTUNË
 
Antifona e hyrjes  Ps 102, 2-3
Bekoje, shpirti im Zotin
dhe i mos i harro bamirësitë e tij,
ai i fal të gjitha fajësitë e tua.
 
Kolekta
Duke kremtuar me gëzim këto kreshme, po të lutemi, o Zot,
që të përshkuar me misteret pashkore,
t’i gëzojmë plotësisht frytet e tyre.
Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd,
që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt, Hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve.
 
  Leximi i parë  (Oz 6, 1-6)
 
  Dashurinë dua e jo flinë.
 
  Lexim prej librit të Ozesë profet
 
1 Ejani të kthehemi te Zoti! Ai na bëri kortarë – kortarë Ai edhe do të na shërojë, na goditi, por edhe do të na shëndoshë. 2 Pas dy ditësh do të na e kthejë jetën, të tretën ditë do të na çojë në këmbë, do të jetojmë në praninë e tij. 3 Le ta dimë, le ta ndjekim që Zotin mirë ta njohim. E sigurt si agimi ardhja e tij, do të vijë porsi shiu për ne i përshtatshëm, si shiu i vjeshtës që ujit tokën.
4 Çfarë do të bëj për ty, o Efraim, çfarë do të bëj për ty, o Judë? Re mëngjesi dashuria juaj e kalon si vesë mëngjesi. 5 Këndej i latova me anë të profetëve, i vrava me fjalë të gojës sime,  gjyqi im do të lindë si drita. 6 Dua dashurinë e jo flinë, njohjen e Hyjit më se holokaustet. Fajet e shkuara e të tashmet të Izraelit
 
  Fjala e Zotit
 
  Psalmi 51 (50)
 
Ref.  TI, O ZOT, I PËLQEN TË PËRVUAJTURIT NË ZEMËR.
 
3 Ki mëshirë për mua, o Hyj, sipas mëshirës sate,
pashë mirësinë tënde shlyeje mëkatin tim!
4 Më laj krejtësisht prej mëkatit tim
e më pastro prej fajit tim!
 
18 Sepse ti nuk kënaqesh në fli,
e, nëse të kushtoj fli shkrumbimi, s’të pëlqejnë.
19 Flija e vërtetë për Hyjin: shpirti i penduar;
ti, o Hyj, nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërmuar!
 
20 Pashë mirësinë tënde, o Zot, bëji mirë Sionit,
ndreqi përsëri muret e Jerusalemit.
21 Atëherë do t’i pranosh flitë e drejtësisë,
flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet.
 
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Largohuni prej të gjitha paudhësive tuaja, thotë Zoti, e do t’ju jap një zemër të re e një shpirt të ri.. (Krh. Ez 18, 31)
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
 
  Ungjilli  (Lk 18, 9-14)
 
  Tagrambledhësi u kthye në shtëpinë e vet i shfajësuar, e fariseu jo.
 
  Leximi i ungjillit shenjt sipas Lukës
 
Në atë kohë, 9 Jezusi ju tregoi edhe këtë shëmbëlltyrë për disa që e mbanin veten të drejtë e i përbuznin tjerët: 10 “Dy njerëz u ngjitën në Tempull për t’u lutur: njëri farise e tjetri tagrambledhës. 11 Fariseu, qiri në këmbë, lutej në vetvete kështu: ‘Të falënderoj, o Hyj, që nuk jam porsi njerëzit e tjerë: cuba, të padrejtë, kurorëshkelës, ose ‑ si ky tagrambledhës. 12 Agjëroj dy herë në javë, jap të dhjetën e krejt fitesës.’ 13 Kurse tagrambledhësi zuri vend në fund, nuk i bëhej as sytë t’i ngrejë drejtë qiellit, por rrihte kraharorin e vet e thoshte: ‘O Hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin!’
14 Unë po ju them: ky u kthye në shtëpinë e vet i shfajësuar e jo ai, sepse: kushdo krenohet, do të përvujtërohet ndërsa kush përvujtërohet, do të lartësohet.”
 
  Fjala e Zotit
 
Lutja mbi dhurata
O Hyj, me hirin tënd, me zemër të pastruar,
u afrohemi mistereve të tua.
Bëj, po të lutemi, që me kremtimin e themelimin e tyre
të ta japim ty nderimin e duhur.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – III
 
Frytet e pendesës
 
41. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti deshe që ne të të falënderojmë
me anën e mbajtjes së Kreshmëve
që neve mëkatarëve na e zbut krenarinë
dhe duke na nxitur t’i ndihmojmë skamnorët
na bën t’i përngjajmë dashamirësisë sate.
Dhe prandaj, po të madhërojmë bashkë me engjëjt e panumërt
duke kënduar këngën e lavdit:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – IV
 
Frytet e agjërimit
 
42. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti me agjërim trupor i ndrydh veset, e lartëson mendjen
dhe jep virtytet e shpërblimet,
nëpër Krishtin, Zotin tonë.
Nëpër të engjëjt e lavdërojnë madhërinë tënde,
zotëruesit të adhurojnë e dridhen pushtetet.
Qiejt e fuqitë qiellore e serafinët e lumtur
bashkohen për të brohoritur me galdim.
Me ta, po të lutemi, bëj të marrin pjesë edhe zërat tanë
ndërsa përvujtërisht po themi:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
Antifona e kungimit  Lk 18, 13
Tagrambledhësi zuri vend në fund,
rrihte kraharorin e vet dhe thoshte:
O Hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin.
 
Lutja pas kungimit
Bëj, po të lutemi, o Hyj i mëshirshëm,
t’i afrohemi me nderim të çiltër
dhe ta pranojmë me zemër të pastër kungimin e shenjtë
me të cilin vazhdimisht ushqehemi.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
Lutja mbi popull (mund të përdoret sipas dëshirës)
Shtrijua besimtarëve të tu, o Zot,
të djathtën tënde me ndihmë qiellore,
që të të kërkojnë ty me gjithë zemër
dhe të meritojnë ta fitojnë atë, që denjësisht lypin.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST