Liturgjia e Fjalës – 13 mars – e martë – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 11, 2018

KRESHMET
 
JAVA E KATËRT E KRESHMEVE
 
E MARTË
 
Antifona e hyrjes  Krh. Is 55, 1
Ju që jeni të etshëm, ejani tek ujët, thotë Zoti:
edhe ju që nuk keni para, ejani dhe pini me gëzim!
 
Kolekta
Ky ushtrim kreshmor në jetën e krishterë,
i përgatittë, o Zot, zemrat e besimtarëve të tu,
që ta pranojnë denjësisht misterin e Pashkëve
dhe t’ua shpallin vëllezërve lajmin shpëtimtar.
Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd,
që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt, Hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve.
 
  Leximi i parë  (Ez 47, 1-9.12)
 
  Uji dilte nga Tempullit, dhe atje ku arrinte çdo gjë shërohej.
 
  Lexim prej librit të Ezekielit profet
 
1 Atëherë engjëlli më ktheu te hyrja e Tempullit dhe, ja, buronte ujët nën pragun e Tempullit në lindje, sepse ballaniku i Tempullit ishte në krahun e lindjes, kurse ujët rridhte nën krahun e djathtë të Tempullit, në anën jugore të lterit. 2 Atëherë më priu në derën e veriut e më priu rreth e rreth përjashta në daljen e jashtme që shikon nga lindja: dhe, ja, uji buronte në krahun e djathtë! 3 Kur njeriu doli në drejtim të lindjes me litar në dorë mati një mijë kute. Më bëri të kaloj nëpër ujë: ujët më arrinte deri në nyje të këmbës. 4 Prapë mati një mijë kute. Më bëri të kaloj ujët: ujët më arrinte deri në gju. 5 Mati edhe një mijë e më bëri të kaloj ujin: ujët më arrinte deri në ijë. Mati edhe një mijë: u bë një përrua që s’mund ta kaloja, sepse ujët u çua e duhej të kalohej me not: ishte përrua që nuk mund të kalohej në këmbë.
6 Atëherë më tha: “A po sheh, biri i njeriut!”, dhe më ktheu në brigjet e përroit. 7 Posa u ktheva, dhe ja, në brigje, në të dy anët, shumë lëndë! 8 E më tha: “Ky ujë rrjedh në krahinën e lindjes, zbret në Arabë e derdhet në det: në ujë të kripur dhe e shëron ujët. 9 Çdo gjë e gjallë, që lëviz, kudo të arrijë burimi, do të jetojë; do të ketë shumë peshq, sepse, kudo që arrin ky ujë, gjithçka përtërihet në jetë e shërohet ‑ kudo kalon ky përrua. 12 Përmbi përrua, në të dy anët, në brigjet e tij, do të rritet çdo lloj peme: gjethet s’do t’u bien e frutat nuk do t’u mungojnë: çdo muaj do të japin fruta të reja, sepse ujët u vjen nga Shenjtërorja. Frutat do t’u jenë për ushqim e gjethet do të përdoren për barna.”
 
  Fjala e Zotit
 
  Psalmi 46 (45)
 
Ref.  NA SHËLBO, O ZOT, ME PRANINË TËNDE.
 
2 Hyji është për ne strehim dhe fuqi,
ndihmë gjithherë e gatshme në çdo vështirësi.
3 Prandaj as s’do të trembemi edhe nëse lëkundet toka
dhe nëse malet do të kapërdihen nga deti!
 
5 Rrëketë e lumit do ta gëzojnë qytetin e Hyjit,
tendat e shenjta të të Lartit Zot.
6 Hyji është brenda nuk do të tronditet askurrë,
Hyji i ndihmon heret në agim.
 
8 Zoti i Ushtrive është me ne,
strehimi ynë, Hyji i Jakobit!
9 Ejani e shikoni veprat e Zotit
‑ mrekullitë që i bëri ai përmbi dhe!
 
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Nuk e dua vdekjen e mëkatarit, thotë Zoti, por të kthehet e të jetojë. (Ez 33, 11)
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
 
  Ungjilli  (Gjn 5, 1-16)
 
  përnjëherë ai njeri u shëndosh.
 
  Leximi i ungjillit shenjt sipas Gjonit
 
1 Pas disa kohësh ishte festa e judenjve dhe Jezusi u ngjit në Jerusalem. 2 Në Jerusalem, te Dera e deleve, është një ndërtesë banje, që hebraisht quhet Betsata. Ajo ka pesë treme. 3 Nën to rrinin të shtrirë shumë të sëmurë ‑ të verbër, të çalë dhe të marrë gjymtyrësh. [4]
5 Aty ishte një njeri që ishte i sëmurë prej tridhjetë e tetë vjet. 6 Jezusi, kur e pa ashtu të shtrirë e kur e mori vesh se është për një kohë të gjatë në atë gjendje, i tha: “A dëshiron të shërohesh?”
7 “Zotëri ‑ iu përgjigj i sëmuri ‑ nuk kam njeri që, kur të tundet uji, të më shtjerë në banjë e, derisa unë ulem, një tjetër zbret para meje.”
8 “Çohu ‑ i tha Jezusi ‑ merre shtrojën tënde dhe ec!”
9 Ai njeri u shëndosh përnjëherë, mori shtrojën e vet dhe ecte. Ajo ditë ishte e shtunë. 10 Prandaj judenjtë i thoshin të shëruarit: “Është e shtunë! Nuk ke leje ta mbartësh shtratin tënd!”
11 Ai iu përgjigj: “Ai që më shëroi, më tha: ‘Merre shtrojën tënde dhe ec!’“
12 Ata e pyetën: “Kush është ai njeri që të tha: ‘Merre dhe ec?’“
13 Por, i shëruari nuk e dinte kush është, sepse Jezusi u zhduk në popullin që gjendej aty.
14 Më vonë Jezusi e gjeti në Tempull dhe i tha: “Ja, u shërove! Mos mëkato më, që të mos të të gjejë ndonjë e zezë më e madhe!”
15 Ai njeri shkoi te judenjtë dhe u tha se Jezusi ishte ai që e shëroi. 16 Prandaj judenjtë zunë ta sulmojnë Jezusin, sepse bënte vepra të tilla ditën e shtunë.
 
  Fjala e Zotit
 
Lutja mbi dhurata
Po ta kushtojmë, o Zot, dhuratën që ti na e fale
si dëshmi të kujdesit tënd për jetën tonë tokësore,
që të na bëhet burim për jetën e pasosur.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – III
 
Frytet e pendesës
 
41. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti deshe që ne të të falënderojmë
me anën e mbajtjes së Kreshmëve
që neve mëkatarëve na e zbut krenarinë
dhe duke na nxitur t’i ndihmojmë skamnorët
na bën t’i përngjajmë dashamirësisë sate.
Dhe prandaj, po të madhërojmë bashkë me engjëjt e panumërt
duke kënduar këngën e lavdit:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – IV
 
Frytet e agjërimit
 
42. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti me agjërim trupor i ndrydh veset, e lartëson mendjen
dhe jep virtytet e shpërblimet,
nëpër Krishtin, Zotin tonë.
Nëpër të engjëjt e lavdërojnë madhërinë tënde,
zotëruesit të adhurojnë e dridhen pushtetet.
Qiejt e fuqitë qiellore e serafinët e lumtur
bashkohen për të brohoritur me galdim.
Me ta, po të lutemi, bëj të marrin pjesë edhe zërat tanë
ndërsa përvujtërisht po themi:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
Antifona e kungimit  Krh. Ps 22, 1-2
Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon,
më mballon kullotave të gjelbëra,
më prin në ujëra të qeta.
 
Lutja pas kungimit
Pastroje, o Zot, dhe përtërije shpirtin tonë
me sakramente qiellore,
që të meritojmë ndihmën tënde
për jetën e tanishme dhe të ardhshmen.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
Lutja mbi popull (mund të përdoret sipas dëshirës)
Bëj, o Hyj i mëshirshëm, që populli yt
të jetë gjithmonë i devotshëm ndaj teje
dhe të pranojë vazhdimisht prej mirësisë sate
çka është në dobinë e tij.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST