Liturgjia e Fjalës – 15 mars – e enjte – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 13, 2018

KRESHMET
 
JAVA E KATËRT E KRESHMEVE
 
E ENJTE
 
Antifona e hyrjes  Krh. Ps 104, 3-4
Le të galdojë zemra e atyre që e kërkojnë Zotin.
Kërkoni Zotin dhe do të përtëriheni, kërkojeni gjithmonë fytyrën e tij.
 
Kolekta
Me përvujtëri po i lutemi, o Zot, mirësisë sate,
që ne, shërbëtorët e tu, të pastruar me pendesë
dhe të mësuar me vepra të mira,
të qëndrojmë sinqerisht dhe vazhdimisht
në zbatimin e urdhërimeve të tua
dhe pa farë mëkati të arrijmë në festat e Pashkëve.
Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd,
që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt, Hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve.
 
  Leximi i parë  (Dal 32, 7-14)
 
  Le të qetësohet, o Zot, hidhërimi yt dhe le të dëftohet mëshira jote.
 
  Lexim prej librit të Daljes
 
Në ato ditë 7 Zoti i tha Moisiut: “Mos vono e zbrit poshtë, sepse populli yt që e nxore nga dheu i Egjiptit, u prish. 8 E lanë me të shpejtë rrugën që ua kam caktuar. Punuan një viç të metaltë e adhuruan dhe i kushtuan fli e thanë: “Këta janë zotat e tu, o Izrael, që të nxorën nga dheu i Egjiptit!”
9 Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Po shoh se ky popull është popull zverkngurrtë. 10 Më lësho të ndizet flakë hidhërimi im kundër tij e ta shfaros e pastaj prej teje do të bëj një popull të madh”. 11 Porse Moisiu i lutej Zotit, Hyjit të vet, e i thoshte: “Përse, o Zot, do të ndizet flakë hidhërimi yt kundër popullit tënd, të cilin e nxore nga dheu i Egjiptit me fuqi të madhe e dorë të fortë? 12 Jo, të lutem, që të mos thonë egjiptianët: ‘I nxori me dredhi që t’i vrasë në male e t’i shfarosë nga toka. ‘Le të qetësohet hidhërimi yt dhe dëftohu i mëshirshëm mbi të keqen e popullit tënd. 13 Të bie ndër mend Abrahami, Izaku e Izraeli, shërbëtorët e tu, të cilëve u përbetove me vetvete, kur u the: ‘Do ta shtoj farën tuaj si yjet e qiellit dhe tërë këtë tokë, për të cilën ju fola, do t’ia jap farës suaj; e do të jetë juaja përgjithmonë’”.
14 Zoti pati mëshirë dhe nuk ia çoi të keqen me të cilën i ishte kërcënuar popullit të vet.
 
  Fjala e Zotit
 
  Psalmi 106 (105)
 
Ref.  FALI, O ZOT, MËKATET E POPULLIT TËND.
 
19 E punuan një viç në Horeb,
adhuruan një shtatore metali.
20 E ndërruan Hyjin e tyre
me truporen e një kau që ha sanë.
 
21 Harruan Hyjin që i shpëtoi,
që bëri mrekulli në Egjipt,
22 punë të madhërishme në dheun e Kamit,
emnesë në Detin e Kuq.
 
23 Mendoi Hyji farën t’ua shuante,
por iu lut Moisiu, i zgjedhuri i tij,
për ta ngurruar zemërimin e tij,
e dëgjoi e nuk ua treti farën.
 
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Hyji aq fort e deshi botën sa që e dha një të vetmin Birin e vet që secili që beson në të ta ketë jetën e pasosur. (Krh. Gjn 3, 16)
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
 
  Ungjilli  (Gjn 5, 31-47)
 
  Paditësi juaj është Moisiu, në të cilin shpresoni.
 
  Leximi i ungjillit shenjt sipas Gjonit
 
Në  atë kohë, Jezusi u tha Judenjve: 31 Nëse unë vetë i bëj dëshmi vetvetes, dëshmia ime nuk është e vërtetë.
32 Është Një tjetër që bën dëshmi për mua dhe unë e di: dëshmia të cilën ai e bën për mua, është e vërtetë.
33 Ju dërguat disa njerëz te Gjoni dhe Gjoni e dëshmoi të vërtetën. 34 Unë nuk kam nevojë për dëshmi të njeriut, por ua përmend këtë që ju të shëlboheni. 35 Gjoni ishte dritëz që digjej e ndriçonte, por juve ju pëlqeu të kënaqeni në atë dritë vetëm për një çast.
36 Por unë e kam një dëshmi më të madhe se atë të Gjonit:veprat që Ati m’i besoi për t’i kryer; pikërisht këto që unë kryej, dëshmojnë për mua se më dërgoi Ati. 37 Edhe Ai që më dërgoi ‑ Ati,  vetë Ai dëshmoi për mua! Ju kurrë s’e dëgjuat zërin e tij, kurrë s’e patë fytyrën e tij; 38 as fjala e tij nuk banon në ju, sepse nuk i besoni atij, që ai e dërgoi.
39 Ju i shqyrtoni Shkrimet sepse mendoni me anë të tyre të keni jetën e pasosur; edhe ato, pra, dëshmojnë për mua, 40 e ju, prapë se prapë nuk doni të vini tek unë, që ta keni jetën. 41 Nuk kërkoj lavdi prej njerëzve, 42 po ju njoha deri në palcë: nuk e keni në vetvete dashurinë e Hyjit. 43 Unë erdha në Emër të Atit tim e ju nuk më pranoni; po erdhi ndonjë tjetër në emër të vet,  atë do ta pranoni! 44 Po si mund të besoni ju, ju që kërkoni lavdi prej njëri‑tjetrit, e nuk e kërkoni lavdinë që vjen prej Një Hyji të vetëm? 45 Mos t’ju shkojë në mend se do t’ju padis tek Ati! Paditësi juaj është Moisiu, në të cilin shpresoni. 46 Për të vërtetë, po t’i besonit Moisiut, do të më besonit edhe mua, sepse ai për mua shkroi. 47 Por, nëse nuk u besoni Shkrimeve të tij, si do t’u besoni fjalëve të mia?”
 
  Fjala e Zotit
 
Lutja mbi dhurata
Bëj, po të lutemi, o Hyj i gjithëpushtetshëm,
që dhurata e kushtuar e kësaj flie
të pastrojë ligështinë tonë prej çdo të keqeje dhe ta forcojë.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – III
 
Frytet e pendesës
 
41. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti deshe që ne të të falënderojmë
me anën e mbajtjes së Kreshmëve
që neve mëkatarëve na e zbut krenarinë
dhe duke na nxitur t’i ndihmojmë skamnorët
na bën t’i përngjajmë dashamirësisë sate.
Dhe prandaj, po të madhërojmë bashkë me engjëjt e panumërt
duke kënduar këngën e lavdit:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – IV
 
Frytet e agjërimit
 
42. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti me agjërim trupor i ndrydh veset, e lartëson mendjen
dhe jep virtytet e shpërblimet,
nëpër Krishtin, Zotin tonë.
Nëpër të engjëjt e lavdërojnë madhërinë tënde,
zotëruesit të adhurojnë e dridhen pushtetet.
Qiejt e fuqitë qiellore e serafinët e lumtur
bashkohen për të brohoritur me galdim.
Me ta, po të lutemi, bëj të marrin pjesë edhe zërat tanë
ndërsa përvujtërisht po themi:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
Antifona e kungimit  Jer 31, 33
Në shpirtin e tyre do ta fus ligjin tim, do ta shkruaj në zemrën e tyre.
Atëherë do të jem Hyji i tyre e ata do të jenë populli im, thotë Zoti.
 
Lutja pas kungimit
O Zot, ndërgjegjja jonë na qorton për mëkate,
por bëj, po të lutemi, që sakramentet që kemi marrë
të na pastrojnë dhe të na çlirojnë prej çdo faji
kështu që ta gëzojmë faljen e plotë të mëkateve.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
Lutja mbi popull (mund të përdoret sipas dëshirës)
O Hyj, mbrojtësi i atyre që shpresojnë në ty,
bekoje, shpëtoje, ruaje dhe pastroje popullin tënd,
që, i liruar nga mëkati dhe i mbrojtur nga armiku,
të qëndrojë vazhdimisht në dashurinë tënde.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST