Liturgjia e Fjalës – 16 mars – e premte – Java IV e Kreshmeve

Written by on March 14, 2018

KRESHMET
 
JAVA E KATËRT E KRESHMEVE
 
E PREMTE
 
Antifona e hyrjes  Krh. Ps 53, 3-4
Më shpëto, o Hyj, pash emrin tënd dhe me fuqinë tënde më liro.
Dëgjoje, o Hyj lutjen time dhe vështroji fjalët e gojës sime.
 
Kolekta
O Hyj, ti që ligështisë sonë
i përgatite ndihma të përshtatshme.
Bëj, po të lutemi,
t’i pranojmë me gëzim frytet e shëlbimit
dhe t’i dëshmojmë me një jetë të shenjtë.
Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd,
që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt, Hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve.
 
  Leximi i parë  (Urt 2, 1.12-22)
 
  Të dënojmë të drejtin me vdekje të turpshme.
 
  Lexim prej librit të Urtisë
 
Të paudhët thonë: 1 duke llogaritur gabimisht: “E shkurtër dhe e mërzitshme është jeta jonë,  s’ka shërim kur njeriut i vjen e mbramja dhe s’dihet se ndokush u kthye nga të vdekurit.
12 T’i vëmë pritë të drejtit, sepse na pengon dhe u kundërshton veprave tona, sepse na qorton për mëkatet kundër ligjit e na i përplas në sy mungesat e edukatës që kemi marrë. 13 Ai shpall se e ka njohjen e Hyjit dhe veten e quan bir të Hyjit. 14 Ai është bërë një qortim i gjallë për mendimet tona, barrë na bëhet posa e shikojmë. 15 Jeta e tij ndryshon nga jeta e të tjerëve,  sjellja e tij është krejtësisht e ndryshme.
16 Monedhë e rreme prej tij mbahemi dhe u shmanget udhëve tona sikurse ndyrësisë; fatin e fundit të të drejtit e çmon të lumtur dhe mburret se Hyjin e ka babë. 17 Të shikojmë a janë fjalët e tija të vërteta dhe të shqyrtojmë çfarë mbarimi do të ketë: 18 nëse i drejti është vërtet bir i Hyjit, Ai patjetër do ta ketë kujdes dhe do ta shpëtojë nga duart e kundërshtarëve. 19 Ta vëmë në sprovë me fyrje e me mundime e ta shohim butësinë e sedrës së tij, ta sprovojmë durimin e tij. 20 Ta dënojmë me vdekje të turpshme: sepse, siç thotë ai, shpëtimi do t’i vijë”!
21 Kështu mendojnë të patenzonët, por gabojnë, i verboi paudhësia e tyre, 22 nuk i njohin fshehtësitë e Hyjit, nuk e presin shpërblimin për shenjtëri dhe nuk besojnë në shpërblimin e shpirtrave të pastër.
 
  Fjala e Zotit
 
  Psalmi 34 (33)
 
Ref.  DËGJOJE, O ZOT, KLITHJEN E SKAMNORIT TËND.
 
17 Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve
për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre.
18 Klithin të drejtët, Zoti i dëgjon,
i liron prej të gjitha vështirësive të tyre.
 
19 Zoti është afër atyre që pendohen me zëmër,
i shpëton shpirtpërgrirët.
 
21 Zoti i ruan eshtrat e tyre:
asnjë prej tyre nuk do t’u thyhet.
23 Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet,
nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të.
 
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Lum ata që e dëgjojnë Fjalën e Zotit dhe e ruajnë në zemër të mirë e bujare dhe japin fryt me qëndrueshmëri. (Krh. Lk 8, 15)
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
 
  Ungjilli  (Gjn 7, 1-2.10.25-30)
 
  Kërkonin ta zënin, por ende nuk kish’ ardhur koha e tij.
 
  Leximi i ungjillit shenjt sipas Gjonit
 
1 Pastaj Jezusi vazhdoi të përshkojë Galilenë. Nuk donte të shkojë në Jude, sepse judenjtë e kërkonin për ta vrarë. 2 Ishte afruar festa e judenjve, ajo e Tëbanave. 10 Pasi shkuan vëllezërit e tij në festë, shkoi edhe ai, jo ballafaqe, por si fshehtazi.
25 Atëherë disa jerusalemas thanë: “Po a nuk është ky ai që kërkojnë ta vrasin? 26 Dhe ja, ky po flet ballafaqe dhe askush s’po i thotë gjë! A thua mos pranuan edhe krerët se është Mesia?  27 Por këtë e dimë se prej nga është e, kur të vijë Krishti, askush s’do ta dijë se nga është.”
28 Atëherë Jezusi, që po mësonte në Tempull, foli me zë të lartë: “Po, ju më njihni dhe e dini se nga jam! E pra, unë nuk erdha prej vetvetes: por është Një i Vërtetë që më dërgoi, të cilin ju s’e njihni. 29 Unë e njoh Atë, sepse jam prej tij dhe Ai më dërgoi.”
 30 Që atëherë kërkonin ta zënë, por askush s’vuri dorë mbi të, sepse ende nuk kish ardhur koha e tij.
 
  Fjala e Zotit
 
Lutja mbi dhurata
Na pastroftë, o Zot, fuqia e kësaj flie,
kështu që përherë e më të pastër
të arrijmë te themeluesi i saj.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – III
 
Frytet e pendesës
 
41. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti deshe që ne të të falënderojmë
me anën e mbajtjes së Kreshmëve
që neve mëkatarëve na e zbut krenarinë
dhe duke na nxitur t’i ndihmojmë skamnorët
na bën t’i përngjajmë dashamirësisë sate.
Dhe prandaj, po të madhërojmë bashkë me engjëjt e panumërt
duke kënduar këngën e lavdit:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – IV
 
Frytet e agjërimit
 
42. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti me agjërim trupor i ndrydh veset, e lartëson mendjen
dhe jep virtytet e shpërblimet,
nëpër Krishtin, Zotin tonë.
Nëpër të engjëjt e lavdërojnë madhërinë tënde,
zotëruesit të adhurojnë e dridhen pushtetet.
Qiejt e fuqitë qiellore e serafinët e lumtur
bashkohen për të brohoritur me galdim.
Me ta, po të lutemi, bëj të marrin pjesë edhe zërat tanë
ndërsa përvujtërisht po themi:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
Antifona e kungimit  Ef 1, 7
Në Krishtin, në saje të gjakut të tij, e fituam shëlbimin,
në të na u falën fajet me anë të begatisë së hirit të tij.
 
Lutja pas kungimit
Po të lutemi, o Zot, që,
sikurse kalojmë prej gjërave të shkuara në të rejat,
ashtu ta flakim vjetërsinë e mëkatit
e të përtërihemi të shenjtëruar në shpirt.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
Lutja mbi popull (mund të përdoret sipas dëshirës)
Priri sytë e tu, o Zot, mbi besimtarët e tu
dhe në mirësinë tënde mbroji ata
që shpresojnë në mëshirën tënde.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST