Liturgjia e Fjalës – 9 mars – e premte – Java III e Kreshmeve

Written by on March 7, 2018

KRESHMET
 
JAVA E TRETË E KRESHMEVE
 
E PREMTE
 
Antifona e hyrjes  Ps 85, 8. 10
Nuk ka hyjni që të përngjet ty, o Zot,
sepse ti je i madhërueshëm e bën mrekulli.
Ti je i vetmi Hyj.
 
Kolekta
Ndiko, o Zot, po të lutemi,
hirin tënd në zemrat tona,
që gjithmonë të ruhemi nga teprimet njerëzore,
e të mund të jepemi, me ndihmën tënde, pas këshillave qiellore.
Nëpër Zotin tonë Jezu Krishtin, Birin tënd,
që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjt, Hyj,
për të gjithë shekujt e shekujve.
 
  Leximi i parë  (Oz 14, 2-10)
 
  S’do t’i thërrasim më ‘Hyji ynë!’ veprat e duarve tona.
 
  Lexim prej librit të Ozesë profet
 
Kështu thotë Zoti Hyj, 2 Kthehu, o Izrael, te Zoti, Hyji yt, faji yt që more në thua! 3 Bëni gati fjalët e lutjes edhe kthehuni kah Zoti e thoni: ‘Na shlyej fajet, prano të mirën që mund të bëjmë e do të kushtojmë frytin e buzëve tona. 4 Asyria s’do të na shpëtojë,  kalit në shpinë nuk do t’i hipim as s’do t’i thërrasim më ‘Hyjnitë tona!’ veprat e duarve tona, sepse në ty bonjaku e gjen mëshirën.’
5 “Do t’ua shëroj pabesnik’rinë, do t’i dua me bujari, sepse m’u largua zemërimi prej tyre. Vesë do të jem për Izraelin, porsi zambaku do të lulëzojë, si cedri në Liban do të lëshojë rrënjët. 7 Hapët e drejtë do t’i shtrijë gemat, bukurinë do të ketë të ullirit,  era e tij erë e Libanit.
8 Do të vijnë të rrinë nën hijen time, do të bëjnë të përparojë gruri, porsi vreshti do të ngallisë verë të përmendur si vera e Libanit. 9 Efraimi ç’ka më me idhuj të përbashkët? Unë e vështroj e kujdesem për të. Unë si bredhi gjithmonë i blertë: prej meje të vjen fryti yt!”
10 Kush është i urtë, t’i marrë vesh këto, Kush është i mençur, do t’i dijë këto! Të drejta janë rrugët e Zotit e të drejtët nëpër to ecin, ndërsa të këqijtë në to marrin në thua.
 
  Fjala e Zotit
 
  Psalmi 81 (80)
 
Ref.  O ZOT, TI I KE FJALËT E JETËS SË PASOSUR.
 
6 Dëgjova një zë që s’e njihja:
7 “Nga barra krahët ia çlirova,
nga duart ia hoqa shportën.
8 Në ditë të vështirë më thirre e unë të shpëtova.
 
Të jam përgjigjur i fshehur në stuhi,
të vura në provë tek uji i Meribës.
9 Dëgjo, populli im, dua të të qortoj:
oh sikur të më dëgjoje, ti, o Izrael!
 
10 Pranë teje tjetër zot të mos kesh,
zot të huaj mos adhuro!
11 Sepse unë Zoti jam Hyji yt,
unë që të nxora nga dheu i Egjiptit!
 
12 Por populli im s’e dëgjoi zërin tim,
Izraeli nuk qe në kujdes për mua.
17 Unë do t’i ushqeja me më të mirin grurë,
do t’i ngija me mjaltë të nxjerrë nga shkëmbi”.
 
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Fjala e Hyjit është e gjallë dhe vepruese, përshkon palcin dhe shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës. (Heb 4, 12)
  Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
 
  Ungjilli  (Mk 12, 28-34)
 
  Zoti Hyji ynë, është një Zot i vetëm: duaje Zotin, Hyjin tënd.
 
  Leximi i ungjillit shenjt sipas Markut
 
Në atë kohë, 28 një nga skribët që kishte dëgjuar rragatjen e tyre, duke parë se Jezusi u përgjigj mirë, iu afrua dhe e pyeti: “Cili urdhërim është i pari i të gjitha urdhërimeve?”
29 Jezusi iu përgjigj: “I pari është: ‘Dëgjo, Izrael! Zoti Hyji ynë, është një Zot i vetëm.  30 Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde e me gjithë fuqinë tënde!’ 31 Urdhri i dytë është: ‘Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!’ Tjetër urdhër më të madh se këta nuk ka.”
32 Skribi u përgjigj: “Mirë fort, Mësues! U përgjigje ashtu siç është e vërteta! Ai është i Vetmi, e pos tij s’ka tjetër. 33 Të duash Atë me gjithë zemër, me gjithë mendje, me gjithë fuqi e të duash të afërmin tënd porsi vetveten, ’ vlen më shumë se të gjitha flitë e shkrumbimit e theroret.”
34 Jezusi, duke parë se u përgjigj me urti, i tha: “Nuk je larg prej Mbretërisë së Hyjit.” Dhe askush s’pati më guxim të hyjë me të në rragatje.
 
  Fjala e Zotit
 
Lutja mbi dhurata
Priri, o Zot, sytë e tu mbi dhuratat që po t’i kushtojmë:
që të të pëlqejnë ty dhe neve të na japin shpëtimin.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – III
 
Frytet e pendesës
 
41. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti deshe që ne të të falënderojmë
me anën e mbajtjes së Kreshmëve
që neve mëkatarëve na e zbut krenarinë
dhe duke na nxitur t’i ndihmojmë skamnorët
na bën t’i përngjajmë dashamirësisë sate.
Dhe prandaj, po të madhërojmë bashkë me engjëjt e panumërt
duke kënduar këngën e lavdit:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
PREFACIONI I KRESHMËVE – IV
 
Frytet e agjërimit
 
42. Ky prefacion thuhet në Meshët e ditëve të lira të Kreshmëve dhe në ditë agjërimi.
 
M. Zoti qoftë me ju.
P. Dhe me shpirtin tënd.
M. T’i lartësojmë zemrat.
P. I kemi te Zoti.
M. Të falënderojmë Zotin, Hyjin tonë.
P. Është punë e denjë dhe e drejtë.
 
Përnjëmend është punë e denjë dhe e drejtë,
është detyra jonë dhe burim shpëtimi
të të falënderojmë gjithmonë e gjithkund ty,
o Zot, Atë i shenjtë, Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar.
Ti me agjërim trupor i ndrydh veset, e lartëson mendjen
dhe jep virtytet e shpërblimet,
nëpër Krishtin, Zotin tonë.
Nëpër të engjëjt e lavdërojnë madhërinë tënde,
zotëruesit të adhurojnë e dridhen pushtetet.
Qiejt e fuqitë qiellore e serafinët e lumtur
bashkohen për të brohoritur me galdim.
Me ta, po të lutemi, bëj të marrin pjesë edhe zërat tanë
ndërsa përvujtërisht po themi:
Shenjt, Shenjt, Shenjt…
 
Antifona e kungimit  Krh. Mk 12, 33
Të duash Hyjin me gjithë zemër
dhe të afërmin porsi vetveten,
vlen më shumë se të gjitha flitë.
 
Lutja pas kungimit
Po të lutemi, o Zot, që veprimi i fuqisë sate
të përshkojë shpirtin dhe trupin tonë,
kështu që, çka morëm me kungim,
ta gëzojmë me shëlbimin e plotë.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
Lutja mbi popull (mund të përdoret sipas dëshirës)
Shikoji me mirësi, o Zot, besimtarët e tu
që po kërkojnë mëshirën tënde,
sikurse ata besojnë në bamirësinë tënde,
ashtu të përhapin dhuratat e dashurisë sate.
Nëpër Krishtin Zotin tonë.
 
 
 
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST