Liturgjia e Orëve – 22 prill – e dielë – Java IV e Pashkëve

Written by on April 20, 2018

JAVA E KATËRT E PASHKËVE – E DIEL
 
MBRËMËSORJA I
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Himni
 
  N’darkë të Qengjit parafolës,
  të bardhë e me rrobë shpëtimi,
  pasi u shfaq Deti i Kuq,
  t’i këndojmë Krishtit kryeprinc.
 
  Trupi i tij krejt i shenjtë
  në altar të kryqit i flijuar,
  duke shijuar dhe gjakun
  ne në Zotin për të jetuar.
 
  Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës
  nga engjëlli i shfarosjes,
  u çliruam nga zgjedha
  e Faraonit të egër.
 
  Tash Pashka jonë është Krishti,
  Edhe Qengji që u vra pa faj;
  që për ne flijoi trupin
  me pastërti të ndorme.
 
  O fli e denjë dhe e çiltër,
  nga e cila u shemb ferri,
  turma e robëruar çlirohet,
  vlerat e jetës po kthehen.
 
  Ngrihet Krishti Zot prej varrit,
  kthehet fitues nga humnera,
  tiranin e vë ndër pranga,
  dhe hap dyert e parajsës.
 
  Përherë ti rrofsh ndër mendje,
  o Krisht, gëzimi i Pashkëve,
  dhe me hir të rilindur
  në triumfin tënd bashkona.
 
  Jezus, Ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  ndër gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Paqja e Krishtit le t’i gëzojë zemrat tuaja, aleluja.
 
Psalmi 122 /121/  (1-9) 
  Përshëndetje Jerusalemit, qytetit të shenjtë
 
  I jeni afruar malit Sion, qytetit të Hyjit të gjallë (Heb 12, 22).
 
Seç u gëzova kur më thanë: *
  »Eja të shkojmë në Shtëpinë e Zotit!«
Ja, tashmë këmbët tona shkelën *
  në dyert e tua, o Jerusalem!
 
O Jerusalem, qytet i ndërtuar me mjeshtëri, *
  thuaj se i tëri një cope të vetme je!
 
Atje ngjiten fiset, fiset e Zotit, †
  sipas rregullores në Izrael *
  për të kremtuar Emrin e Zotit.
 
Atje janë selitë e gjykatores së drejtësisë, *
  selitë e shtëpisë së Davidit!
 
Lutuni për paqen e Izraelit: *
  »U priftë e mbara atyre që të duan ty!
Mbretëroftë paqja në muret e tua *
  dhe qetësia në pirgjet e tua!«
 
Për dashuri ndaj vëllezërve e miqve të mi *
  do të them: »Paqja me ty!«
Për dashuri ndaj Shtëpisë së Zotit, Hyjit tonë, *
  do të lutem t’i kesh të gjitha të mirat!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Paqja e Krishtit le t’i gëzojë zemrat tuaja, aleluja.
 
Ant. 2 Me gjakun tënd, o Krisht,
  na ktheve përsëri te Hyji, aleluja.
 
Psalmi 130 /129/  (1-8)  Nga humnera të thërras
 
  Ai do ta shëlbojë popullin e vet prej mëkateve të tija (Mt 1, 21).
 
Prej humnerës klitha tek ti, o Zot, *
  o Zot, dëgjoje britmën time!
Le ta dëgjojnë veshët e tu, *
  zërin e lutjes sime.
 
Nëse do t’i mbash mend paudhësitë, o Zot, *
  O Zot, e kush do të qëndrojë para teje?
Por tek ti gjendet falja *
  që të dimë të të druajmë.
 
Shpresoj në ty, o Zot, *
  shpirti im shpreson në premtimin e tij.
E pret shpirti im Zotin *
  më tepër se rojtarët agimin.
Më tepër se rojtarët agimin *
  le të shpresojë Izraeli në Zotin,
sepse te Zoti është mëshira *
  dhe i madh është tek Ai shpërblimi.
 
Ai do ta nxjerrë Izraelin *
  prej të gjitha paudhësive të tija.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Me gjakun tënd, o Krisht,
  na ktheve përsëri te Hyji, aleluja.
 
Ant. 3 Ishte e nevojshme që Krishti të kalonte nëpër vdekje,
  e që kështu të hynte në lavdi, aleluja.
 
Kënga  Fil 2, 6-11  Krishti, shërbëtor i Hyjit
 
Krishti Jezus, edhe pse me natyrë Hyj, *
  barazinë e vet me Të
  nuk e çmoi si një visar që s’mundet pa të,
 
por ia mohoi vetvetes *
  e mori natyrën e shërbëtorit
  dhe u bë i ngjashëm me njerëz
 
dhe, për kah pamja e jashtme, *
  dukej vetëm njeri.
 
E përuli vetveten
  duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje,*
  mu deri në vdekje në kryq.
 
Prandaj edhe Hyji e lartësoi tesve *
  dhe i dha Emrin që është mbi çdo emër
 
që në Emër të Jezusit të përkulet çdo gju *
  i atyre që janë në qiell, në tokë e në nëntokë
 
dhe çdo gjuhë të dëshmojë: *
  ‘Jezu Krishti është Zot!’
  Në nder të Hyjit Atë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Ishte e nevojshme që Krishti të kalonte nëpër vdekje,
  e që kështu të hynte në lavdi, aleluja.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 5, 10-11
  Në qoftë se u pajtuam me Hyjin në saje të vdekjes së Birit të tij ‑ kur ende ishim armiqtë e tij, sa me më shumë arsye, njëherë të pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së tij! Dhe, jo vetëm kaq! Ne e vëmë mburrjen tonë në Hyjin në saje të Jezu Krishtit, Zotit tonë, me anë të cilit tani fituam pajtimin.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Rri me ne, o Zot, * aleluja, aleluja.
  Rri me ne, o Zot, aleluja, aleluja.
  D Tashmë po bëhet natë.
  aleluja, aleluja.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Rri me ne, o Zot, aleluja, aleluja.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55
  Ant. Unë jam dera, thotë Zoti:
  kush hyn nëpër mua, do të shëlbohet:
  do të hyjë e do të dalë dhe do të gjejë kullosë, aleluja.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Unë jam dera, thotë Zoti:
  kush hyn nëpër mua, do të shëlbohet:
  do të hyjë e do të dalë dhe do të gjejë kullosë, aleluja.
 
  Lutjet e besimtarëve
T’i lutemi me fe të gjallë Krishtit, i cili e mundi vdekjen dhe e ripërtëriu jetën:
 
  O Krisht, ti që jeton në amshim, dëgjoje lutjen tonë.
 
Ti që je gur, të cilin ndërtuesit e hodhën jashtë përdorimit e Ati e zgjodhi për gurë këndi
  bëje secilin prej nesh gurë të gjallë për ndërtimin e Kishës sate.
Ti që je dëshmitar besnik dhe i vërtetë
  bëj që Kisha jote të dëshmojë gjithmonë me fjalë, me vepra dhe me ngjalljen tënde.
Ti i vetmi dhëndër i Kishës sate, e cila lindi nga zemra jote e shporuar
  na bëj dëshmitarë të këtij sakramenti martesor me Kishën tënde.
Ti që ishe i vdekur dhe tani jeton përgjithmonë
  na jep forcë që t’i mbajmë premtimet e pagëzimit për ta merituar kurorën e jetës.
O dritë e lavdishme e qytetit shenjt të Hyjit
  shndriti të vdekurit tanë në shekuj të shekujve.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, na prij drejt lumturisë së parajsës; bëj të arrijë atje te grigja, megjithëse e ligshtë, ku Bariu i saj hyri fitimtar. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
E DIELË
 
Java e katërt E Pashkëve
 
Pasmbrëmësorja
 
Pas Mbrëmësores I të së dielës dhe të kremteve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
  Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1  Ki mëshirë për mua, o Zot: dëgjoje lutjen time.
 
Ose:
 
  Në ty shpresoj, o Zot, dhe në paqe bie në gjumë.
 
Psalmi 4  (2-9)  Uratë falënderimi
 
  Hyji tha: “Prej errësirës le të shndrisë drita!”, ai ndriti në zemrat tona, që të shkëlqejë njohuria e lavdisë së Hyjit në fytyrën e Krishtit (2 Kor 4, 6).
 
Kur të të thërras në ndihmë, më dëgjo, o Hyj, drejtësia ime! †
  Ti që më shpëtove në vështirësi: *
  ki mëshirë për mua e ma dëgjo uratën!
 
Deri kur, o njerëz, do të jeni zemërgurë? *
  Përse e doni kotësinë e ndiqni rrenën?
Dijeni: Zoti bën mrekulli për shenjtin e vet, *
  Zoti më dëgjon kur unë e thërras në ndihmë.
 
Zemërohuni e mos mëkatoni, †
  përsiatni në zemrat tuaja, *
  në shtrojat tuaja e qetësohuni.
 
Flijoni fli drejtësie *
  e shpresën kijeni në Zotin!
 
Shumë thonë: »Kush do të na bëjë ta shohim fatbardhësinë?« *
  Le të ndritë mbi ne, o Zot, drita e fytyrës sate!
 
Ti ndikove në zemrën time më shumë gëzim *
  sesa kur të tjerëve u bëhet grurë e verë me shumicë!
 
Posa bie në shtrojë
  gjumi menjëherë më merr në qetësi, *
  sepse vetëm ti, o Zot, ma jep pushimin e qetë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1  Ki mëshirë për mua, o Zot: dëgjoje lutjen time.
 
Ose:
  Në ty shpresoj, o Zot, dhe në paqe bie në gjumë.
 
Ant. 2 Bekojeni Zotin gjatë natës.
 
Psalmi 134 /133/  (1-3)  Lutje nate në tempull
 
  Lavdërojeni Hyjin tonë, të gjithë shërbëtorët e tij! (Zb 19, 5).
 
Tani bekojeni Zotin †
  të gjithë ju, shërbëtorët e Zotit, *
  që qëndroni natën në Shtëpinë e Zotit.
 
Ngritni duart tuaja drejt Shenjtërores *
  e bekojeni Zotin!
 
Prej Sionit të bekoftë Zoti *
  që krijoi qiellin e tokën!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Bekojeni Zotin gjatë natës.
 
  Leximi i shkurtër  Lp 6, 4-7
  Dëgjo, Izrael! Zoti, Hyji ynë, është një Zot i vetëm! Duaje Zotin, Hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë fuqinë tënde! Këto urdhërime që po t’i jap sot unë, mbaji gjithmonë në zemrën tënde! Ua përsërit fëmijëve të tu! Fol për to kur të jesh në shtëpi e kur të jesh duke udhëtuar, kur të biesh në shtrojë e kur të ngrihesh nga shtroja.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  O Hyj, i gjithëpushtetshëm, kujdesohu për ne këtë natë: dora jote le të na zgjojë në ditën e re që të mund ta kremtojmë me gëzim ngjalljen e Birit tënd. Ai që është Zot
 
  Në të kremte që qëllojnë jo në ditën e diel:
 
  Lutja
  Vizitoje, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Vijon bekimi edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht
 
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjërës Mari
 
Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
Java e katërt e Pashkëve – e diel
 
Shërbesa e leximeve
 
Ftesa
 
D  O Zot, hapi buzët e mia.
C  Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
Në shërbesën e së dielave dhe të ditëve të javës:
 
Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje!
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
  ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’”
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja.
 
Java e katërt e Pashkëve – e diel
 
Shërbesa e leximeve
 
  Himni
 
  Kjo është dita e saktë e Hyjit,
  e qetë e me dritë të lume,
  ku gjaku i shenjtë i lau
  kobet e turpshme të botës.
 
  Besën ua kthen të humburve,
  me pamje shndrit të verbëtit;
  duke e falur n’kryq hajdutin
  pa frikë të rëndë e zgjidhi.
 
  Kjo punë çudit edhe engjëjt,
  që shohin dënimin e trupit
  fajtori ngjitur Krishtit
  fiton jetën e lumtur.
 
  Mister i mrekullueshëm,
  që i lan botës murtajën,
  të gjithëve u fal mëkatet,
  mish që i shlyen veset e mishit.
 
  Ku ka më të lartë se këtë,
  që faji të kërkojë hirin,
  dashuria të zgjidhë frikën
  jetë të re të kthejë vdekja?
 
  Jezus, ti qofsh për gjithë shpirtrat
  gëzimi përjetë i Pashkëve,
  e ne me hir të rilindur
  na mblidh në triumfet e tua.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  ndër gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
Ant. 1 Aleluja, guri ishte i hequr
  prej hyrjes së varrit, aleluja.
 
Psalmi 24 /23/  (1-10)  Zoti hyn në Shenjtëroren e vet
 
  Dyert e qiellit i janë hapur Krishtit Zot, kur u ngjit në qiell (Shën Ireneu).
 
E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, *
  rruzulli mbarë e të gjithë banorët e tij.
Ai vetë e themeloi mbi dete, *
  dhe e bëri të qëndrueshme mbi lumenj.
 
Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit *
  e kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë?
 
Ai që duart i ka të pafajshme e zemrën të pastër, †
  ai që nuk e drejtoi shpirtin e vet në kotësi, *
  ai që nuk përbehet në rrenë.
 
Ky do ta marrë bekimin prej Zotit, *
  shfajësimin e Hyjit, Shëlbuesit të vet.
E tillë është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, *
  e atyre që kërkojnë fytyrën e Hyjit të Jakobit.
 
»Lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj! †
  Lartësohuni, o dyer të amshueshme, *
  që të hyjë Mbreti i lavdisë!«
 
Kush është ky Mbreti i lavdisë? †
  Zoti, i Forti, Ngadhënjyesi! *
  Zoti, Ngadhënjyes në luftë!
 
Lartësoni, o dyer, ballnikët tuaj, †
  lartësohuni, o dyer të amshueshme, *
  që të hyjë Mbreti i lavdisë!
 
»E kush është ky Mbreti i lavdisë? *
  Ai, Zoti i Ushtrive,
  ai vetë është Mbreti i lavdisë!«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Aleluja, guri ishte i hequr
  prej hyrjes së varrit, aleluja.
 
Ant. 2 Aleluja, grua, kë kërkon?
  Atë që është i gjallë në mes të të vdekurve? Aleluja.
 
Psalmi 66 /65/  Himn falënderimi në rast të flijimit
 
  Në lidhje me ringjalljen e Zotit dhe kthimin e paganëve (Esichio).
 
  I (1-12)
 
Mbarë toka le t’i brohorasë Hyjit, †
  këndoni lavdisë së Emrit të tij, *
  lartësojeni lavdinë e tij të pamasë!
 
Gjuajini Hyjit: »Sa të mrekullueshme janë veprat e tua! *
  Pse je tejet i fuqishëm,
  armiqtë e tu të përkëdhelin.
 
Le të të adhurojë mbarë toka e le të të këndojë, *
  le t’ia thotë këngës për nder të Emrit tënd!«
Ejani e shikoni veprat e Hyjit: *
  bëri mrekulli shtanguese mes bijve të njerëzve!
Ai e shndërroi detin në terik, †
  këmbë e kaluan lumin *
  për këtë galdojmë me gëzim.
 
Ai sundon për amshim me pushtetin e vet, †
  sytë e tij vërejnë përmbi popuj *
  që të mos çojnë krye njerëzit kryengritës.
 
Bekojeni, o popuj, Hyjin tonë *
  dhe shpalleni lavdinë e tij!
Ai i dha shpirtit tonë jetën, *
  këmbët na i ruan nga hapat e gabuar.
 
Ti vetë, o Hyj, na vure në provë, *
  porsi argjendin nëpër zjarr na kalove.
Ti vetë na qite në leqe, *
  barrë të rëndë na ngarkove mbi shpinë.
 
Ti lejove të na hipin në qafë njerëzit, †
  na përshkove nëpër zjarr e ujë, *
  por më vonë na dhe pushim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Aleluja, grua, kë kërkon?
  Atë që është i gjallë në mes të të vdekurve? Aleluja.
 
Ant. 3 Aleluja, Mari, mos qaj:
  Zoti u ringjall, aleluja.
 
  II (13-20)
 
Me fli shkrumbimi në Shtëpinë tënde do të hyj, *
  para teje do t’i çoj në vend kushtet,
që i premtova me buzët e mia, *
  që i thashë me gojë kur isha në rrezik.
Do të kushtoj fli shkrumbimi të majme, †
  bashkë me dhjamë të erëndshëm deshësh, *
  do të të kushtoj qe edhe cjep!
 
Ejani, dëgjoni, të gjithë ju që e druani Hyjin, *
  do t’ju tregoj çfarë i bëri shpirtit tim.
 
Me gojën time e thirra në ndihmë, *
  dhe me gjuhën time e madhërova.
Po të mendoja të keqen në zemrën time, *
  Zoti nuk do të ma dëgjonte uratën.
 
Prandaj Hyji ma dëgjoi uratën, *
  i vuri vesh zërit të lutjes sime.
Qoftë bekuar Hyji
  që s’ma hodhi poshtë lutjen time *
  e nuk ma mohoi mëshirën e vet!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Aleluja, Mari, mos qaj:
  Zoti u ringjall, aleluja.
 
  D Lulëzoi prapë mishi im, aleluja;
  C në shpirtin tim e falënderoj Zotin, aleluja.
 
  Leximi i parë
 
  Prej librit të Zbulesës së shën Gjonit apostull  12, 1-18
  Shenja e gruas
 
  Në qiell u duk një shenjë e madhërueshme: një Grua e veshur me diell, me hënë nën këmbë, në krye kezën me dymbëdhjetë yje!
  Shtatzënë, bërtiste në mundime, në dhimbjet e lindjes.
  Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër: Ja, Dragoi! I madh, i zjarrtë, me shtatë kokë e dhjetë brirë! Mbi kokë shtatë kurorë!
  Bishti i tij ngrehte pas vetes të tretën e yjeve të qiellit ‑ dhe i rrëzoi për tokë! Dragoi zuri vend para Gruas që po lindte fëmijën që, posa ta lindte fëmijën, t’ia hante.
  Dhe Ajo lindi fëmijën ‑ një Djalosh ‑ që do të sundojë të gjithë popujt me skeptër hekuri. Por Fëmija i Saj qe sjellë te Hyji dhe te froni i tij,
  kurse Gruaja iku në shkreti, ku Hyji ia përgatiti një vend që atje të ushqehej për një mijë e dyqind e gjashtëdhjetë ditë.
  Atëherë filloi lufta në qiell: Mikaeli dhe engjëjt e tij luftonin kundër Dragoit. Me engjëjt e vet edhe Dragoi ra në luftë, por nuk fitoi: për ta nuk pati më vend në qiell!
  Dhe, Dragoi i madh, Gjarpër i vjetër ‑ që quhet Djall ‑ Satani, ngashënjyesi i mbarë botës, u hodh poshtë! U hodh poshtë në tokë ai dhe engjëjt e tij bashkë me të u plandosën!
  Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell, që thoshte: »Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe e Mbretërisë së Hyjit tonë dhe e sundimit të Krishtit të tij! Sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë që ditë e natë i padiste para Hyjit tonë.
  Por ata e mundën në fuqi të gjakut të Qengjit dhe në saje të dëshmisë së vet: nuk e deshën jetën e vet aq sa ta dronin vdekjen.
  Prandaj galdo, o qiell, galdoni edhe ju, o qiellorë të gjithë! Vaj për tokë dhe për det, sepse Djalli ra ndër ju, tepër i hidhur sepse e di se nuk i mbetet por pak kohë!«
  Kur Dragoi pa se qe plandosur në tokë, zuri ta salvojë Gruan që lindi djalin.
  Por Gruas iu dhanë dy krahë të mëdhenj si shqiponjës së madhe që të fluturojë në shkreti, në vendin e saj, ku, e fshehur nga Gjarpri, të ushqehej një kohë, dy kohë e një gjysmë kohe.
  Atëherë Gjarpri volli nga goja ujë, si lumë, përmbas Gruas që ta merrte lumi.
  Por toka i doli në ndihmë Gruas: toka e hapi gojën e vet dhe e përpiu lumin që Dragoi e lëshoi nga goja e tij.
  Atëherë Dragoi, i hidhëruar kundër Gruas, shkoi e zuri luftë kundër tepricës së pasardhësve të saj, kundër atyre që mbajnë urdhërimet e Hyjit dhe e ruajnë dëshminë e Jezusit.
  Dhe nguli mbi zall të detit.
 
  Përgjigjja  Krh. Zb 12, 11-12; 2 Mak 7, 36
  C Ata fituan në fuqi të gjakut të Qengjit dhe në saje të dëshmisë së vet: nuk e deshën jetën e vet aq sa ta dronin vdekjen. * Prandaj galdo, o qiell, galdoni edhe ju, o qiellorë të gjithë, aleluja.
  D Pasi tani duruan një dhimbje të vogël, kaluan tashmë në Besëlidhjen e Hyjit të jetës së pasosur.
  C Prandaj galdo, o qiell, galdoni edhe ju, o qiellorë të gjithë, aleluja.
 
  Leximi i dytë
 
  Nga “Predikimet mbi Ungjijtë” të shën Gregorit të Madh, papë
  (Pred. 14, 3-6; PL 76, 1129-1130)
 
  Krishti, Bariu i mirë
 
  “Unë jam Bariu i mirë, i njoh delet e mia”, d.m.th. i dua, “dhe delet e mia më njohin mua” (Gjn 10, 14). Sikurse të thotë haptas: i përgjigjen dashurisë së atij që i do. Njohja gjithherë i paraprin dashurisë të së vërtetës.
  Vëllezër fort të dashur, pyetni vetveten a jeni dele të Zotit, a e njihni atë, a e njihni dritën e së vërtetës. Bëj fjalë jo vetëm për njohjen e fesë, por edhe për atë të dashurisë; jo vetëm për besimin, por edhe për veprimin. Ungjilltari Gjon shton: “Kush thotë: ‘Unë e njoh atë’, por nuk i mban urdhërimet e tija, është rrenacak.” (1 Gjn 2, 4).
  Për këtë arsye, në të njëjtën pjesë, Zoti fill vijon: “Sikurse Ati më njeh mua edhe unë e njoh Atin, dhe jetën e jap për dele” (Gjn 10, 15). Sikur të thoshte qartazi: prej kësaj dihet që unë e njoh Atin dhe njihem nga Ati, sepse e jap jetën time për delet e mia; pra, tregoj në cilën masë e dua Atin me anë të dashurisë me të cilën vdes për delet.
  Për këto dele përsëri thotë: Delet e mia e njohin zërin tim e unë i njoh ato dhe ato vijnë pas meje. Unë ua jap atyre jetën e pasosur (krh. Gjn 10, 14-16). Pak më parë kishte thënë për to: “Kush hyn nëpër mua do të shëlbohet: do të hyjë e do të dalë e do të gjejë kullo” (Gjn 10, 9). Do të thotë: do të hyjë në fe, do të dalë prej fesë në pamje, prej besimit në soditje, e do të gjejë kullosë në gostinë e amshuar.
  Delet e tija do të gjejnë kullosë, sepse kushdo ta ndjekë me zemër të çiltër ushqehet nga një ushqim përherë i freskët. Cilat janë kullosat e këtyre deleve në mos gëzimet e thella të parrizit, që është pranverë e amshuar? Vërtet, kullosa e të zgjedhurve është soditja e fytyrës së Hyjit, e ndërsa e kundrojmë pa frikë që ta humbim, shpirti ngihet pa mbarim me ushqimin e jetës.
  Pra, vëllezër fort të dashur, t’i kërkojmë këto kullosa në të cilat mund të gëzohemi me aq shumë bashkëqytetarë. Vetë gëzimi i atyre që janë të lumtur le të na tërheqë. Ta nxisim, o vëllezër, shpirtin tonë; feja le të ndizet për çka beson, dëshirat tona le të përflaken për të mirat më të larta, në mënyrë që vetë dashuria të na udhëzojë.
  Asnjë hall mos të na largojë prej gëzimit të festës së përbrendshme, sepse nëse ndokush dëshiron ta arrijë qëllimin e caktuar, asnjë vështirësi e udhës s’do të mund ta ndalë. Asnjë pasuri mos të na ngashënjejë me joshjet e saj, sepse i pamend është ai shtegtar, i cili ngel udhës për t’i shikuar fushat e bukura dhe harron të shkojë atje ku pati qëllim të arrijë.
 
  Përgjigjja  Krh. Gjn 10, 14-15; 1 Kor 5, 7
  C U ngjall Bariu i mirë, që dha jetën për delet e veta. * Vdekjes ia dorëzoi vetveten për dashuri ndaj deleve të veta, aleluja.
  D Krishti, Qengji ynë i Pashkëve, u flijua.
  C Vdekjes ia dorëzoi vetveten për dashuri ndaj deleve të veta, aleluja.
 
  Himni: Te Deum
 
Ty, o Hyj, të lavdërojmë, * ty, o Zot, të dëshmojmë.
  Ty, Atin e amshueshëm * bota mbarë të adhuron.
Ty të gjithë engjëjt, * ty qielli e fuqitë të gjitha,
  ty kerubinët e serafinët, * pa ndërprerë po të këndojnë:
Shenjt, Shenjt, Shenjt, * Zoti, Hyji Sabaot!
Plot qielli e toka janë, * me madhërinë të lumturisë sate.
  Ty i apostujve * kori i lavdishëm,
ty i profetëve, * numri i nderueshëm,
  ty e martirëve * të lëvdon ushtria.
E për rrethin e tokës, * të dëshmon Shenjta Nënë Kishë:
  ty, o Atë, * i madhërisë së pamasë,
dhe të nderueshmin e të vërtetin, * të vetmin tëndin Bir,
  edhe Shenjtin, * Ngushëllues Shpirt.
Ti, o Krisht, * Mbreti i lavdisë.
  Ti që je i Atit, * Bir i amshueshëm.
Ti që, për të marrë mbi vete çlirimin e njeriut, *
  nuk e pate n’iri kraharorin e Virgjërës.
Ti që, pasi e theve thimthin e vdekjes, *
  ua çile besimtarëve Mbretërinë e qiellit.
Ti që rri në të djathtën e Zotit, * në lavdinë e Atit.
  Besojmë se do të vish * porsi Gjykatës
Ty, pra, po të lutemi që t’u ndihmosh shërbëtorëve të tu, *
  të cilët i shpërbleve me gjakun tënd të paçmueshëm.
Bëj që në lumturinë e amshueshme, *
  të numërohemi ndër shenjtër të tu.
˜ Shpëtoje popullin tënd, o Zot, *
  e bekoje trashëgimin tënd!
Ti ata sundoji * e lartësoji deri në amshim.
  Për gjithë ditë të lume, * ne ty të bekojmë.
Dhe emrin tënd e lavdërojmë për jetë, * e jetë të jetës.
  Denjohu, o Zot, në këtë ditë * të na ruash pa mëkat.
Ki dhimbë për ne, o Zot, * ki dhimbë për ne!
  Dhembshuria jote qoftë mbi ne, o Zot, *
sikurse po shpresojmë në ty.
  Në ty, o Hyj, shpresova, *
  e kurrë nuk do të turpërohem.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, na prij drejt lumturisë së parajsës; bëj të arrijë atje te grigja, megjithëse e ligshtë, ku Bariu i saj hyri fitimtar. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt e Pashkëve – e diel
 
Lavdet e mëngjesit
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Si ari agimi i dritës,
  qielli nga lavdet jehon,
  bota prej shendit galdon,
  ferri ulërin nga grahmat.
 
  Kur mbreti shumë i forti,
  i shemb fuqitë vdekjes,
  nën këmbë ndrydhi tartarin,
  të mjerëve u zgjidhi prangat.
 
  Ai, që me rrasë të mbyllur
  rreptësisht ruhet nga ushtari,
  ngadhënjyes me zulmë fisnike,
  ngrihet fitues nga varri.
 
  Tashmë u çlirua ferri
  prej dhembjesh e rënkimesh,
  sepse u ngjall Zoti ynë
  plot shkëlqim thërret engjëlli.
 
  Përherë ti rrofsh ndër mendje,
  o Krisht, gëzimi i Pashkëve,
  dhe me hir të rilindur
  në triumfin tënd bashkona.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia
  që shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  ndër gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
(Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Unë nuk do të vdes, por do të jetoj:
  do t’i shpall veprat e mëdha të Zotit, aleluja.
 
Psalmi 118 /117/  (1-29)  Këngë gëzimi dhe fitoreje
 
  Jezusi është ‘guri që ju, ndërtues, e qitët jashtë përdorimit, por që u bë gur i këndit’ (Vap 4, 11).
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thotë tashti Izraeli, se Ai është i mirë, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thotë tani shtëpia e Aronit, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Le të thonë tani ata që e druajnë Zotin, *
  e amshuar është dashuria e tij!
 
Në vështirësi e thirra në ndihmë Zotin, *
  Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi.
 
Zoti është me mua, *
  s’druaj se ka ç’më bën njeriu.
Me mua është Zoti, ndihmëtari im, *
  për asgjë i bëj armiqtë e mi.
 
Më mirë është të strehohesh te Zoti *
  se të kesh besim në njerëz.
Më mirë është të strehohesh te Zoti, *
  se të kesh besim në princa.
 
Më rrethuan të gjithë paganët, *
  i shfarosa me fuqi të Emrit të Zotit.
Rreth e përqark më rrethuan, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më rrethuan porsi bletët, †
  porsi zjarr që merr flakë ndër ferra, *
  por i shfarosa në fuqi të Emrit të Zotit.
 
Më shtynë, më dhanë shtytje për të më rrëzuar, *
  Por Zoti qe ndihma ime.
Fuqia ime e lavdia ime është Zoti, *
  ai është shpëtimtari im.
 
Ja, britma gëzimi e ngadhënjimi, *
  në tendat e të drejtëve:
 
»E djathta e Zotit u madhërua! †
  E djathta e Zotit më lartësoi! *
  E djathta e Zotit u madhërua!«
 
S’do të vdes, të jetoj dua, *
  do t’i kumtoj veprat e Zotit!
Me ndëshkim të rëndë Zoti më ndëshkoi, *
  por nuk më lëshoi në duar të vdekjes.
 
M’i hapni dyert e drejtësisë, *
  dua të hyj e t’i thur lavde Zotit.
Ja, këtu është dera e Zotit; *
  nëpër të do të hyjnë të drejtët.
 
Do të të falënderoj, sepse më ke vështruar, *
  dhe u bëre Shpëtimtari im.
 
Guri, që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, *
  erdhi e u bë guri i këndit;
Zoti e bëri këtë gjë: *
  sa mrekulli për sytë tanë!
 
Kjo është dita që na e dhuroi Zoti: *
  të galdojmë e të gëzojmë në të!
 
Ma jep, o Zot, shpëtimin tënd, *
  deh, o Zot, jep të mbarën!
 
Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit! *
  Po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit.
 
Hyji është Zot, ai na ndriçoi: †
  rendituni të gëzuar në reshtin kremtor *
  me rrema në dorë deri në ballë të altarit!
 
Ti je Hyji im, ty të falënderoj, *
  Ti je Hyji im, unë të madhëroj!
 
Lavdërojeni Zotin, sepse është i mirë, *
  sepse e amshuar është dashuria e tij!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Unë nuk do të vdes, por do të jetoj:
  do t’i shpall veprat e mëdha të Zotit, aleluja.
 
Ant. 2 Bekuar qoftë emri yt
  i shenjtë dhe i lavdishëm, aleluja.
 
Kënga Dan 3, 52-57  Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin
 
  Krijuesi… është i bekuar në amshim (Rom 1, 25).
 
I bekuar je, o Zot, Hyji i etërve tanë, *
  i lavdishëm e tesve i lartësishëm në shekuj!
 
I bekuar emri shenjt i lavdisë sate, *
  tesve i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je në Tempullin e lavdisë sate të shenjtë, *
  tesve i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je në fronin e mbretërisë sate, *
  tesve i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je, ti që shqyrton humnerat
  e që rri mbi kerubinë, *
  i lavdishëm e tesve i madhërueshëm në shekuj!
 
I bekuar je në kupën qiellore, *
  i lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj!
 
Bekojeni, të gjitha veprat e Zotit, Zotin, *
  lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Bekuar qoftë emri yt
  i shenjtë dhe i lavdishëm, aleluja.
 
Ant. 3 Jepni lavdi Hyjit tonë,
  të përsosura janë veprat e Zotit tonë,
  e të drejta udhët e tija, aleluja.
 
Psalmi 150  (1-5)  Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin
 
  Hyjit i qoftë Lavdia në Kishë e në Jezu Krishtin (Krh. Ef 3, 21).
 
Lavdërojeni Hyjin në Shenjtëroren e tij, *
  madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore!
Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tija, *
  lavdërojeni për madhërinë e madhe të tijën!
 
Lavdërojeni me zë të borisë, *
  lavdërojeni me harpë e me citarë,
lavdërojeni me tupan e valle, *
  lavdërojeni me korda e me fyej!
Lavdërojeni me cimbale tingëlluese, †
  lavdërojeni me cimbale brohorie! *
  Gjithçka që merr frymë le ta lavdërojë Zotin!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Jepni lavdi Hyjit tonë,
  të përsosura janë veprat e Zotit tonë,
  e të drejta udhët e tija, aleluja.
 
  Leximi i shkurtër  Vap 3, 13-15
  ‘Hyji i Abrahamit, [Hyji] i Izakut, [Hyji] i Jakobit, Hyji i etërve tanë’ e lavdëroi Shërbëtorin e vet Jezusin, të cilin ju e dorëzuat në vdekje dhe i ratë mohit përpara Pilatit, kur ky kishte vendosur ta lirojë. Ju i ratë mohit Shenjtit dhe të Drejtit, e kërkuat që t’ju falej gjakësori kurse Jetëdhënësin e vratë. Por Atë Hyji e ngjalli prej të vdekurve, për çka ne jemi dëshmitarë.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Nxënësit e panë Zotin, * aleluja, aleluja.
  Nxënësit e panë Zotin, aleluja, aleluja.
  D Dhe u mbushën me gëzim.
  aleluja, aleluja.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Nxënësit e panë Zotin, aleluja, aleluja.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus  Lk 1, 68-79)
  Ant. Unë jam Bariu i mirë;
  jam Udha e vërteta dhe Jeta.
  i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua, aleluja.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
  për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
  për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
  dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Unë jam Bariu i mirë;
  jam Udha e vërteta dhe Jeta.
  i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua, aleluja.
 
  Lutjet e besimtarëve
T’ia drejtojmë lutjen e përbashkët Hyjit Atë të gjithëpushtetshëm, i cili e ringjalli Krishtin, duke e bërë kokë dhe shëlbues tonin:
 
  Le të shndrisë mbi ne lavdia e Krishtit.
 
O Atë i shenjtë, që e ngrite Birin tënd prej vdekjes në lavdi
  bëj që të kalojmë nga mjegulla e mëkatit në dritën tënde të dashur.
Na shëlbove me anë të fesë
  bëj që të jetojmë në përputhshmëri me pagëzimin tonë.
Na thërret që të shikojmë lart atje ku Krishti rri në të djathtën tënde
  na ndihmo që të fitojmë mbi ngashënjimin e së keqes.
Jeta jonë është e fshehur në Krishtin
  le të shndrisë në botë si lajmërim i qiellit të ri dhe i tokës së re.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, na prij drejt lumturisë së parajsës; bëj të arrijë atje te grigja, megjithëse e ligshtë, ku Bariu i saj hyri fitimtar. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e katërt e Pashkëve – e diel
 
Ora e mesme
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Himni
 
Ora e tretë
 
  Ja po vjen ora e tretë,
  kur Krishti i ngjitet kryqit;
  për keq mos të shkojë mendja,
  të shtojë dashurinë e lutjes.
 
  Kush e merr në zemër Krishtin,
  fiton ndjenja frytdhënëse,
  me kushte të zellshme bëhet
  i përshtatshëm për Shpirtin Shenjtë.
 
  Kjo është ora që i dha fundin
  letargjisë së krimit t’egër,
  nga kjo fill kohë të lume
  nisën nga hiri i Krishtit.
 
  Jezus, që ndër të gjithë shekujt
  shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  e Shenjtë të qoftë lavdia. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Eni, o ju skllevër, që luteni,
  me mendje e gojë madhëroni
  emrin e lumë të Hyjit
  me këngë e lavde të denja.
 
  Sepse kjo është koha,
  kur me vendim të padrejtë
  ia dorëzoi vdekjes së njerëzve
  gjykatësin e të gjithë shekujve.
 
  E shtyrë nga dashuria,
  nga frika e drejtë të nënshtruar,
  kundër të gjitha sulmeve
  që na shtie armiku i egër.
 
  Të vetmin Zot ta adhurojmë,
  Hyjin Atë e Birin e tij
  së bashku me Shpirtin e Shenjtë,
  një Zot të vetëm në Trini. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Kjo është ora, që shkëlqeu
  edhe hoqi retë nga kryqi,
  botës duke i zhveshur terrin,
  i dha dritat e kthjellëta.
 
  Kjo orë që duke i ngjallur
  Jezusi prej varresh trupat,
  me shpirt të gjerë u dha urdhër
  të kthehen në jetë pas vdekjes.
 
  Zgjidhur ligjet e vdekjes
  besojmë shekuj të përtërirë,
  ndjekin rrjedhë të përjetshme
  dhuntitë e jetës së lume.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mposhtje të vdekjes,
  bashkë me Atin dhe me Shpirtin
  në gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 23 /22/  (1-6)  Bariu i mirë
 
  Qengji do t’i kullosë dhe do t’i çojë në burimet e ujërave të jetës (Zb 7, 17).
Zoti është bariu im, *
  asgjë nuk më mungon.
Më mballon kullotave të gjelbra,
  më prin në ujëra të qeta, *
  shpirtin ma përtërin.
 
Ai më prin shtigjeve të drejta *
  në saje të dashurisë së Emrit të vet.
 
Po edhe në kalofsha nëpër luginën e hijes së vdekjes, †
  s’trembem nga e keqja *
  sepse ti je me mua:
 
thupra jote dhe kërraba *
  për mua janë ngushëllim.
 
Ti ma shtron tryezën përpara *
  ndër sy të armiqve të mi,
me vaj erëmirë kryet ma lyen, *
  gotën ma mbush plot e përplot.
 
Hiri dhe mirësia do të më përcjellin *
  në të gjitha ditët e jetës sime,
do të banoj në shtëpinë e Zotit *
  derisa të jem gjallë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Psalmi 76 /75/  Këngë ngadhënjimi pas fitores
 
  I (2-7)
 
I njohur është Hyji në Jude, *
  i madh është Emri i tij në Izrael.
Në Salem është tenda e tij, *
  vendbanimi i tij në Sion.
 
Atje ai i theu shigjetat e harkut, *
  shqytin, shpatën e luftën.
 
Shkëlqen, o i Madhërishëm, *
  mbi malet e presë!
 
Qenë rrëmbyer të fortët, gjumi i kapi, *
  asnjë trim s’diti t’i përdorë duart e veta
nga kërcënimi yt, Hyji i Jakobit, *
  shtang mbetën qerre e kalë!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
II (8-13)
 
Ti je i tmerrshëm e kush mund të të bëjë ballë? *
  Atëherë kur shfrenohet felgrimi yt!
Nga qielli e jep vendimin gjykatës; *
  Toka u trand dhe heshti,
 
kur të ngrihet Hyji në gjyq *
  për t’i shpëtuar të përvujtët e dheut.
 
Të goditurit nga felgrimi yt të lavdërojnë, *
  të shpëtuarit nga felgrimi do të të bëjnë festë.
 
Bëni kushte dhe plotësojani Zotit, Hyjit tuaj, *
  të gjithë ju përreth tij jepni dhurata të Tmerrshmit,
Atij që ua merr frymën princave, *
  që është tmerr për mbretërit e tokës.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Ora e tretë
  Leximi i shkurtër  Krh. 1 Kor 15, 3b-5
  Krishti vdiq për mëkatet tona sikurse e paralajmëroi Shkrimi shenjt. Qe varrosur e të tretën ditë u ngjall së vdekuri si u tha në Shkrimin shenjt. Iu duk Kefës e pastaj të Dymbëdhjetëve.
  D Zoti me të vërtetë u ngjall, aleluja
  C dhe iu shfaq Simonit, aleluja.
 
Ora e gjashtë
  Leximi i shkurtër  Ef 2, 4-6
  Hyji, i pasur me mëshirë, në saje të dashurisë së madhe, me të cilën na deshi, ne që ishim të vdekur për shkak të fajeve, na ngjalli bashkë me Krishtin ‑ ju jeni të shëlbuar me hir ‑ dhe, bashkë me të na ngjalli dhe na vendosi në qiell në Krishtin Jezus.
  D Nxënësit e panë Zotërinë, aleluja,
  C dhe u mbushen plot me gëzim, aleluja.
 
Ora e nëntë
  Leximi i shkurtër  Rom 6, 4
  Me anë të pagëzimit, pra, bashkë me Të jemi varrosur në vdekje që, sikurse Krishti u ngjall në lavdinë e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re.
  D Rri me ne, o Zot, aleluja,
  C tashmë është mbrëmje, aleluja.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, na prij drejt lumturisë së parajsës; bëj të arrijë atje te grigja, megjithëse e ligshtë, ku Bariu i saj hyri fitimtar. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt e Pashkëve – e diel
 
Mbrëmësorja II
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja!
 
  Himni
 
Ora e tretë
 
  Ja po vjen ora e tretë,
  kur Krishti i ngjitet kryqit;
  për keq mos të shkojë mendja,
  të shtojë dashurinë e lutjes.
 
  Kush e merr në zemër Krishtin,
  fiton ndjenja frytdhënëse,
  me kushte të zellshme bëhet
  i përshtatshëm për Shpirtin Shenjtë.
 
  Kjo është ora që i dha fundin
  letargjisë së krimit t’egër,
  nga kjo fill kohë të lume
  nisën nga hiri i Krishtit.
 
  Jezus, që ndër të gjithë shekujt
  shndrit me mundje të vdekjes,
  bashkë me Atin e me Shpirtin
  e Shenjtë të qoftë lavdia. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Eni, o ju skllevër, që luteni,
  me mendje e gojë madhëroni
  emrin e lumë të Hyjit
  me këngë e lavde të denja.
 
  Sepse kjo është koha,
  kur me vendim të padrejtë
  ia dorëzoi vdekjes së njerëzve
  gjykatësin e të gjithë shekujve.
 
  E shtyrë nga dashuria,
  nga frika e drejtë të nënshtruar,
  kundër të gjitha sulmeve
  që na shtie armiku i egër.
 
  Të vetmin Zot ta adhurojmë,
  Hyjin Atë e Birin e tij
  së bashku me Shpirtin e Shenjtë,
  një Zot të vetëm në Trini. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Kjo është ora, që shkëlqeu
  edhe hoqi retë nga kryqi,
  botës duke i zhveshur terrin,
  i dha dritat e kthjellëta.
 
  Kjo orë që duke i ngjallur
  Jezusi prej varresh trupat,
  me shpirt të gjerë u dha urdhër
  të kthehen në jetë pas vdekjes.
 
  Zgjidhur ligjet e vdekjes
  besojmë shekuj të përtërirë,
  ndjekin rrjedhë të përjetshme
  dhuntitë e jetës së lume.
 
  Jezus, ty të qoftë lavdia,
  që shndrit me mposhtje të vdekjes,
  bashkë me Atin dhe me Shpirtin
  në gjithë shekujt burim jete. Amen.
 
  (Në vend të himnit mund të këndohet një këngë e miratuar nga autoritetet kishtare e që i përshtatet kohës)
 
Ant. 1 Të ringjallur me Krishtin, kërkoni gjërat e qiellit:
  atje ai jeton në të djathtën e Hyjit, aleluja.
 
Psalmi 110 /109/  (1-5. 7)  Mesia, mbret dhe meshtar
 
  Duhet që Ai të mbretërojë derisa t’i vërë nën këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij (1 Kor 15, 25).
 
I tha Zoti Zotit tim: *
  »Rri në të djathtën time,
derisa t’i vë armiqtë e tu *
  shtrojë për këmbët e tua!«
 
Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrijë nga Sioni: *
  sundo midis armiqve të tu!
 
Ty të përket më i larti pushtet *
  në ditën e fuqisë sate
në shkëlqime të shenjta *
  nga kraharori para Yllit të Dritës
  unë të linda.
 
Zoti u përbetua, assesi s’do të pendohet: *
  Ti je prift për amshim
  në mënyrën e Melkizedekut.«
 
Zoti është në të djathtën tënde, *
  i dërrmon mbretërit ditën e zemërimit të vet.
 
Në udhëtim ujë do të pijë prej përroit, *
  prandaj lart do ta ngrejë kokën.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Të ringjallur me Krishtin, kërkoni gjërat e qiellit:
  atje ai jeton në të djathtën e Hyjit, aleluja.
 
Ant. 2 Në errësirë u ngrit
  një dritë për të drejtët, aleluja.
 
Psalmi 112 /111/  (1-10)  Lumturia e njeriut të drejtë
 
  Jetoni porsi bij të dritës. Fryti i dritës është: mirësia, drejtësia, e vërteta (Ef 5, 8-9).
 
Lum ai njeri që e druan Zotin, *
  që kënaqet në urdhërimet e tija.
Fara e tij do të jetë e fortë mbi tokë, *
  do të bekohet breznia e të drejtëve.
 
Pasuri e mirëqenie në shtëpinë e tij, *
  drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve.
Ka lindur për të drejtët një dritë në errësirë: *
  i butë e i mëshirshëm është njeriu i drejtë.
 
I ëmbël është njeriu që përdëllen e huajon, †
  punët e veta i kryen me ndërgjegje, *
  ai askurrë nuk do të bjerë poshtë.
 
Në kujtim të përhershëm mbetet i drejti, *
  nuk i trembet lajmit të keq.
E patrandshme është zemra e tij me shpresë në Zotin, †
  të fortë e ka zemrën, nuk do të trembet *
  armiqtë e vet i bën asgjë.
 
Është dorëdhënë, u fal skamnorëve; †
  drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve, *
  balli i tij ngallit për nder.
 
E sheh bakeqi dhe hidhërohet, †
  me dhëmbë kërcëllon e vyshket. *
  Dëshira e mëkatarëve shkon huq.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Në errësirë u ngrit
  një dritë për të drejtët, aleluja.
 
Ant. 3 Aleluja. Shpëtim, lavdi dhe pushtet Hyjit tonë, aleluja.
 
  Kur këndohet kjo këngë, atëherë Aleluja mund të përsëritet disa herë çdo dy apo katër strofa.
 
Kënga  Krh. Zb 19, 1-7  Dasma e Qengjit
 
Aleluja!
Shëlbim, lavdi dhe pushtet Hyjit tonë, *
(C Aleluja.)
sepse gjyqet e tija janë të vërteta dhe të drejta
C Aleluja (Aleluja).
 
Aleluja!
Lavdëroni Hyjin tonë, të gjithë shërbëtorët e tij *
(C Aleluja.)
të gjithë ju që e droni – të vegjël e të mëdhenj!
C Aleluja (Aleluja).
 
Aleluja!
Mbretëron Zoti, *
(C Aleluja.)
Hyji ynë, i Gjithëpushtetshmi!
C Aleluja (Aleluja).
 
Aleluja!
Le të galdojmë e të brohorasim *
(C Aleluja.)
dhe t’i japim lavdi Atij.
C Aleluja (Aleluja).
 
Aleluja!
Sepse erdhi Dasma e Qengjit! *
(C Aleluja.)
Gati është Nusja e tij.
C Aleluja (Aleluja).
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Aleluja. Shpëtim, lavdi dhe pushtet Hyjit tonë, aleluja.
 
  Leximi i shkurtër  Rom 6, 5-7
  Pasi jeni krejtësisht të bashkuar me Të, me një vdekje të ngjashme me të tijën, me siguri do të bëhemi plotësisht një me Të me përngjasimin e ngjalljes së Tij. Le ta kemi parasysh këtë gjë: njeriu ynë i vjetër është kryqëzuar bashkë me Të që të shkatërrohet ky trup i mëkatit, kështu që të mos i robërojmë më mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Isha i vdekur: tani jetoj përgjithmonë,
  * aleluja, aleluja.
  Isha i vdekur: tani jetoj përgjithmonë, aleluja, aleluja.
  D Vdekja dhe ferri janë nën pushtetin tim.
  aleluja, aleluja.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Isha i vdekur: tani jetoj përgjithmonë, aleluja, aleluja.
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55
  Ant. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim,
  e unë, Zoti,
  i njoh të gjitha delet e mia, aleluja.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
  hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
  i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
  të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim,
  e unë, Zoti,
  i njoh të gjitha delet e mia, aleluja.
 
  Lutjet e besimtarëve
Krishti i ngjallur rri në të djathtën e Atit. Në Emër të tij e lartësojmë lutjen tonë:
 
  O Zot, me lavdinë e Krishtit shëlbo popullin tënd.
 
Atë i shenjtë që e lavdërove Birin tënd të vdekur në kryq
  drejtoi tek Ai të gjithë njerëzit.
Dërgoje Shpirtin tënd mbi Kishë
  që të jetë sakrament i bashkimit të të gjithë njerëzve.
Mbroji ata, të cilët i rilinde në jetën e re me anë të pagëzimit
  bëj që të rriten në fe dhe ta dëshmojnë Emrin tënd.
Përmes Birit tënd të lavdëruar ndihmoju të varfërve, shëroji të sëmurët, liroji të burgosurit
  shtrij mbi të gjithë popujt begatitë e shëlbimit tënd.
Pranoji në qiell të vdekurit tanë, të cilët u ushqyen me korpin dhe me gjakun e Birit tënd
  bëj që të marrin pjesë në gostinë e gëzimit të përhershëm.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  O Hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, na prij drejt lumturisë së parajsës; bëj të arrijë atje te grigja, megjithëse e ligshtë, ku Bariu i saj hyri fitimtar. Nëpër Zotin.
 
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e katërt e Pashkëve – e diel
 
PASMBRËMËSORJA
 
Pas lutjes së mbrëmjes II të së dielës dhe të kremteve
 
D  Hyj, më eja në ndihmë!
C  O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C  si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
  Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit
  dhe do të gjesh strehim prej grackave të së keqes.
 
Psalmi 91 /90/  (1-16) 
  Lum njeriu që është nën mbrojtjen e të Tejetlartit
  Qe, ju dhashë pushtet të shkelni përmbi gjarpërinj e përmbi akrepa (Lk 10, 19).
 
Kush banon nën mbrojtjen e të Tejetlartit, *
  do të qëndrojë nën hijen e të Gjithëpushtetshmit.
Do t’i thotë Zotit: »Strehimi im, *
  kështjella ime, Hyji im, do të shpresoj në të.«
 
Sepse Ai do të të çlirojë ty nga laku i gjahtarëve *
  dhe nga fjala dijekeqe.
Do të të bëjë hije me krahët e vet *
  do të strehohesh nën fletët e tij,
 
shqyt e pancir e vërteta e tij. *
  Nuk do të tutesh prej tmerrit të natës,
 
as prej shigjete që fluturon ditën, †
  as prej murtaje që shëtit në errësirë, *
  as prej shfarosjes që shkreton në mesditë.
 
Le të bien me mijëra rreth teje, †
  dhjetëra mijëra në të djathtën tënde, *
  ty nuk do të të ndodhë asgjë!
 
Porsa ti me sy të vetëtish, *
  shpagimin e mëkatarit do ta shikosh!
Pasi Zoti është mburoja jote *
  dhe e zgjodhe të Tejetlartin për strehimin tënd,
 
e keqe nuk do të të gjejë, *
  dhe frushkull s’do t’i afrohet tendës sate:
sepse engjëjve të vet urdhër u dha *
  të të ruajnë në të gjitha udhët e tua.
 
Do të të mbartin para duarsh *
  që gand të mos e ndeshësh këmbën tënde për gur.
Do të shkelësh mbi shlligë e kapastrec, *
  do të kalosh mbi luanë e gjarpërinj.
 
»Do ta shpëtoj sepse më do, *
  do ta marr ndore sepse e njeh Emrin tim.
 
Ai do të më thërrasë e unë do t’i ndihmoj, †
  në vështirësi do të jem me të, *
  do ta shpëtoj dhe do ta madhëroj.
 
Do t’i dhuroj jetë të gjatë, *
  do t’ia tregoj shëlbimin tim.«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Bano nën hijen e të Gjithëpushtetshmit:
  do të gjesh strehim prej grackave të së keqes.
 
Leximi i shkurtër  Zb 22, 4-5
  Shërbëtorët e Hyjit do ta shikojnë fytyrën e tij. Emri i tij do të jetë në ballë të tyre. Nuk do të ketë natë as drita e llambës më nuk do të duhet as drita e diellit, sepse Zoti Hyj do të shndrisë mbi ta dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të shekujve.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  Le të ngrihet para teje, o Atë, lutja jonë në fund të kësaj dite, në të cilën e kujtojmë ngjalljen e Zotit: bëj dhe një mbarim të mirë, të sigurt prej çdo së keqeje, dhe të zgjohemi në gëzim për ta kënduar làvdin tënd. Ti, që jeton
 
  Në të kremte që qëllojnë jo në ditën e diel:
 
  Lutja
  Vizitoje, o Atë, shtëpinë tonë dhe na mbro prej sulmeve të armikut; le të vijnë engjëjt e shenjtë që të na ruajnë në paqe, e bekimi yt le të jetë gjithmonë me ne. Nëpër Zotin
 
  Vijon bekimi edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht
 
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjërës Mari
 
Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 
 
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST