Liturgjia e Orëve – 9 mars – e premte – Java III e Kreshmeve

Written by on March 7, 2018

Java e tretë e Kreshmeve – E premte
 
Ftesa
 
D   O Zot, hapi buzët e mia.
C   Dhe goja ime do t’i kumtojë lavdet e tua.
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
  Psalmi 95 /94/  Grishje për të lavdëruar Hyjin
 
  Nxitni njëri-tjetrin dita-ditës deri sa të zgjasë kjo “Sot” (Heb 3, 13).
 
Ejani t’i këndojmë Zotit, *
  t’i brohorasim Hyjit, Shëlbuesit tonë.
T’i dalim para me falënderje, *
  t’i këndojmë këngë hareje! .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Sepse Hyj i madhërishëm është Zoti, *
  Mbret i madhërueshëm mbi të gjithë  zotat!
Sepse në dorën e tij janë thellësitë e tokës, *
  të tijat janë edhe majat e maleve,
i tiji është deti ‑ ai e krijoi, *
  duart e tija e formuan tokën. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Ejani ta adhurojmë, të biem përmbys para tij, *
  të biem në gjunjë para Zotit që na krijoi!
Sepse ai është Hyji ynë,
    ne jemi populli i kullosës së tij, *
  grigja që ai ruan. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Oh sikur ta ndienit sot zërin e tij: *
  “Mos e bëni zemrën tuaj gur porsi në Meribë,
porsi në ditë të Masës në shkretëtirë,
  kur etërit tuaj më vunë në sprovë: *
  më provuan megjithëse i kishin parë veprat e mia. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Dyzet vjet më mërziti ajo brezni
  e thashë: ‘Popull zemërluhatshëm është ky, *
  që s’i njeh udhët e mia.’
Prandaj u përbetova në hidhërimin tim: *
  ‘Askurrë s’do të hyjnë në prehjen time!’” .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. .
 
  Ant. Ejani ta adhurojmë Krishtin Zot:
  ai për ne vuajti tundimin dhe vdekjen.
Ose:
  Ant. Dëgjojeni sot zërin e Zotit:
  mos e bëni zemrën tuaj gur.
 
Java e tretë E kreshmëve – E premte
 
Shërbesa e leximeve
      
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  Tash koha e duhur
  shkëlqen dhuruar nga Hyji,
  të shërojë botën e mekur
  me shërimin e kursimit.
 
  Me dritë të hijshme të Krishtit
  ndriçon dita e shpëtimit,
  ndërsa zemrat plasur fajesh
  përtërihen agjërimit.
 
  Ne këtë me trup e mendje
  ta shtiem n’dorë, Zot, na ndihmo,
  që me kalim fatbardhë
  Pashkës së amshuar t’i afrohemi.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 U këputa duke lëshuar kushtrim
  dhe duke pritur Hyjin tim.
 
Psalmi 69 /68/   (2-22. 30-37) 
  Më përpin zelli për shtëpinë tënde, o Zot
 
  I dhanë të pijë verë të përzier me tëmëlth (Mt 27, 34).
 
I (2-13)
 
Më shpëto, o Hyj, *
  sepse ujët më arriti deri në fyt!
 
Jam ngulur thellë në baltë, *
  s’kam ku ta vë këmbën time në të fortë:
kam rënë në pellgun e ujërave *
  e valët po më mbulojnë.
U këputa duke lëshuar kushtrim, †
  m’u tha krejtësisht gurmazi, *
  m’u mor drita e syve duke pritur Hyjin tim.
 
Më shumë se flokët e kresë sime *
  janë ata që më urrejnë pa të drejtë.
U forcuan ata që më salvuan,
    armiqtë e mi rrenacakë: *
  çka nuk vodha më duhej të ktheja?
 
O Hyj, ti e njeh marrëzinë time, *
  fajet e mia nuk janë të fshehura para teje.
 
Mos lejo të skuqen në mua *
  ata që shpresojnë në ty, o Zot, Zoti i ushtrive,
mos lejo të turpërohen në mua *
  ata që të kërkojnë ty, Hyji i Izraelit!
 
Sepse për shkak tëndin e mbarta poshtërimin, *
  marrja ma mbuloi fytyrën,
u bëra i huaj për vëllezërit e mi, *
  i panjohur për bijtë e nënës sime.
 
Pse shkrihem në zell për Shtëpinë tënde, *
  përbuzjet e atyre që ty të përqeshin ranë mbi mua.
E ndëshkova veten me agjërim, *
  por kjo m’u kthye në çnderim;
 
për petk vesha grathoren, *
  përrallë e lodër u bëra për ta.
Kundër meje flasin ata që rrinë në derë, *
  pijanecët po më vënë në bisht të lahutës.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 U këputa duke lëshuar kushtrim
  dhe duke pritur Hyjin tim.
 
Ant. 2 Në ushqim më qitën vrer
   e në etje më dhanë të pi uthull.
 
  II (14-22)
 
E pra, unë ty të lutem, o Zot, *
  në kohën e përshtatshme, o Hyj,
më vështro pashë dashurinë tënde, *
  pashë të vërtetën e shpëtimit tënd!
 
Më nxirr nga lymi të mos humbas, †
  më shpëto prej atyre që më urrejnë, *
  prej ujërave të thella!
 
Mos lejo të më mbulojnë valët e ujërave, †
  mos lejo të më përpijë thellësia, *
  të mos e mbyllë pusi gojën e vet mbi mua!
 
Më dëgjo, o Zot, se bamirës është përdëllimi yt, *
  shiko mbi mua sipas mëshirës sate të madhe,
 
mos e fsheh fytyrën tënde prej shërbëtorit tënd, *
  sepse jam tepër ngushtë, më shpëto pa vonesë!
Afroju shpirtit tim e shpaguaje atë *
  për shkak të armiqve të mi, më shpërble.
 
Ti e sheh çnderimin tim, †
  marrjen time e »nderimin« tim: *
  para teje janë të gjithë ata që më salvojnë.
 
Poshtërimi ma këputi zemrën e më lëshuan fuqitë, †
  prita të gjendet dikush që të më ankojë, por s’qe, *
  ndokush që të më ngushëllojë, por s’e gjeta.
 
Në ushqim më qitën vrer *
  e në etje më dhanë të pi uthull.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Në ushqim më qitën vrer
   e në etje më dhanë të pi uthull.
 
Ant. 3 Kërkojeni Zotin dhe do të jetoni.
 
  III (30-37)
 
Mua të mjerin e të pikëlluarin: *
  më shpëtoftë, o Hyj, shëlbimi yt!
 
Do të lëvdoj Emrin e Hyjit me këngë, *
  do ta lartësoj me këngë falënderjeje.
Kjo i pëlqen Zotit më tepër se mëzati, *
  më tepër se demi me brirë e me thundra!
 
Le të shikojnë të përvujtët e le të gëzohen; *
  kërkojeni Hyjin e zemra do t’ju kërthndezet.
Sepse Zoti i dëgjon skamnorët, *
  s’i përbuz të vetët që janë të robëruar.
 
Le ta lavdërojnë qielli e toka, *
  detet dhe gjithçka lëviz në to.
 
Sepse Hyji do ta shpëtojë Sionin, †
  Ai do t’i rindërtojë qytetet e Judës, *
  aty do të banojnë e do ta trashëgojnë.
 
Fara e shërbëtorëve të tij do ta trashëgojë, *
  në të do të ngulë kush e do Emrin e tij!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Kërkojeni Zotin dhe do të jetoni.
 
  D Kthehuni te Zoti, Hyji i juaj:
  C sepse Ai është i mirë dhe fal çdo mëkat.
 
  Leximi i parë
 
  Prej librit të Daljes   35, 30 – 36, 1; 37, 1-9
 
  Puna për shenjtëroren dhe për arkën e besëlidhjes
 
  Mandej Moisiu u tha bijve të Izraelit: »Shikoni! Zoti e ka thirrur me emër Beseleelin, birin e Uriut, të birit të Hurit, të fisit të Judës; dhe e ka mbushur me shpirtin e Hyjit, e pajisi me shkathtësi, dije e aftësi për çdo veprimtari: të sendërtojë gjithçka mund të punohet me ar, me argjend e me bronz, t’i presë margaritarët e t’i vendojë të gdhendë në dru, gjithçka i përket mjeshtrisë së farkëtarisë e të gdhendjes. Po këtij dhe Oliabit të birit të Ahisamehut, të fisit Dan, u dha edhe aftësinë t’i mësojnë edhe të tjerët. I pajisi të dy me aftësi për të kryer me mjeshtri çdo punë të gdhendjes, të prestarisë, të qëndisjes e të vekëtarisë të pëlhurave të ngjyrës vjollce, të kuqe e të kuqe të mbyllur e të lirit të tjerrë, janë të zotët të kryejnë çdo punë e të sendërtojnë të reja.«
  Beseleeli dhe Oliabi dhe të gjithë mjeshtrit, të cilët Zoti i kishte pajisur me dije e aftësi që t’i kryejnë me mjeshtri të gjitha punimet e nevojshme për ndërtimin e Shenjtërores, i kryen të gjitha sikurse kishte urdhëruar Zoti.
  Beseleeli e punoi Arkën prej drurit të akacies: dy kut e gjysmë të gjatë, të gjerë një kut e gjysmë, të lartë po ashtu një kut e gjysmë; e veshi me ari të kulluar përbrenda e përjashta. Përreth i punoi një brez ari.
  I shkriu për të katër rrathë ari dhe i mbërtheu në katër këmbët e Arkës: dy rrathë në njërin krah e dy në krahun tjetër. I punoi edhe dy shtaga prej drurit të akacies, të cilat i veshi me ari dhe i futi në rrathë që janë në krahët e Arkës, për ta mbartur Arkën.
  E punoi edhe Pajtimoren prej arit të kulluar: të gjatë dy kut e gjysmë e të gjerë një kut e gjysmë.
  I punoi edhe dy kerubinë prej arit të rrahur në dy skajet e Pajtimores: njëri kerubin në njërin skaj e tjetri në tjetrin skaj. Kerubinët në të dy anët i punoi një cope me Pajtimoren. Kerubinët i kishin krahët të shtrirë përmbi dhe e mbronin me krahë Pajtimoren, me shikim të drejtuar në njëri‑tjetrin dhe mbi Pajtimoren.
 
  Përgjigjja  Krh. Ps 84 /83/, 2. 3; 46 /45/, 5. 6
  C Sa të dashura janë banesat e tua, o Zoti i rruzullimit! Shpirti im shkrihet e meket për pallatet e Zotit. * Zemra ime e trupi im i brohorasin Hyjit të gjallë.
  D Kjo është tenda e shenjtë e të të Lartit Zot; Hyji është brenda nuk do të trandet askurrë.
  C Zemra ime e trupi im i brohorisin Hyjit të gjallë.
 
  Leximi i dytë
  Nga “Komentimi i librit të Jobit” i shën Gregorit të Madh, papë
  (Lib 13, 21-23; PL 75, 1028-1029)
 
  Misteri i jetës sonë të re
 
  Jobi i lum, pasi është figurë e Kishës së shenjtë, herë flet me zërin e trupit, dhe herë me zërin e kresë. Dhe ndërsa flet për gjymtyrët e saja, fill lartësohet te fjalët e kresë. Prandaj, edhe thotë: “Kaq pësoj, e pra dhunë nuk bëri dora ime, e urata ime ishte e pastër” (krh. Jb 16, 17).
  Vërtet, Krishti e pësoi mundimin dhe e duroi vuajtjen e kryqit për shpërblimin tonë, megjithëse nuk bëri dhunë me duart e veta, as mëkat, as gënjim nuk qe në gojën e tij. Vetëm ai, ndër të gjithë, ia ngriti Hyjit uratën e vet të pastër, sepse edhe deri në kërdinë e mundimit u lut për salvuesit e tij, duke thënë: “Fali, o Atë, sepse nuk dinë se çka bëjnë” (Lk 23, 34). Çka mund të thuhet, çka mund të përfytyrohet më e dëlirë se ky ndërmjetësim i mëshirshëm për ata që na bëjnë të vuajmë?
  Ndodhi, pra, se gjaku i Shpërblyesit tonë, i derdhur me mizori nga salvuesit, qe pastaj i pranuar prej tyre me besim dhe Krishti qe shpallur prej tyre Bir i Hyjit.
  Për këtë gjak, me të drejtë thuhet: “O dhe, mos e mbulo gjakun tim dhe mos të pushojë britma ime.” Njeriut mëkatar i qe thënë: Pluhur je dhe në pluhur do të kthehesh (krh. Zan 3, 19). Por dheu nuk e mbajti të fshehur gjakun e Shpërblyesit tonë, meqenëse çdo mëkatar, duke pranuar çmimin e shpërblimit të vet, e bën objekt të fesë së vet, të lavdisë së vet dhe të shpalljes së vet ndaj të tjerëve.
  Dheu nuk e mbuloi gjakun e tij, e tashmë Kisha e shenjtë e ka predikuar misterin e shpërblimit të vet në të gjitha anët e botës.
  Le të vërehet, pastaj, çka shtohet: “Dhe mos të pushojë britma ime”. Vetë gjaku i shpërblimit që pranohet është britma e Shpërblyesit tonë. Për këtë arsye edhe Pali flet për “gjakun stërpikës që flet më mirë se gjaku i Abelit” (Heb 12, 24). Për gjakun e Abelit qe thënë: “Zëri i gjakut të vëllait tënd bërtet tek unë prej dheut” (Zan 4, 10). Por gjaku i Jezusit flet më mirë se ai i Abelit, sepse gjaku i Abelit lypte vdekjen e vëllavrasësit, ndërsa gjaku i Zotit ua fitoi jetën salvuesve.
  Duhet, pra, që ta imitojmë atë që pranojmë dhe t’ua pranojmë dhe t’ua predikojmë të tjerëve atë që nderojmë, që të mos jetë i kotë për ne misteri i mundimit të Zotit.
  Në qoftë se goja nuk e shpall atë çka zemra beson, edhe britma e saj mbetet pa zë. Por që britma e saj të mos jetë mbuluar në ne është e domosdoshme që çdokush, sipas mundësive të veta, të bëjë dëshmi para vëllezërve për misterin e jetës së vet të re.
 
  Përgjigjja    Krh. Zan 4, 10; Heb 12, 24
  C Ja, zëri i gjakut të Birit tënd dhe vëllait tonë bërtet te ti, o Zot, prej dheut. * Lum dheu që u hap për ta pranuar gjakun e Shpërblyesit.
  D Ky është gjaku stërpikës, i cili flet më mirë se ai i Abelit.
  C Lum dheu që u hap për ta pranuar gjakun e Shpërblyesit.
 
  Lutja
  Ndiko, po të lutemi, o Zot, hirin tënd në zemrat tona, që gjithmonë të ruhemi nga teprimet njerëzore, e të mund të jepemi, me ndihmën tënde, pas këshillave qiellore. Nëpër Zotin.
 
 
  Përfundimi i Orës sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e tretë E kreshmëve – E premte
 
Lavdet e mëngjesit
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Kjo hyrje nuk përdoret kur Shërbesa e lutjes fillon me Ftesë.
 
  Himni
 
  Tashmë, Krisht, diell drejtësie,
  të çahet errësira e mendjes,
  të kthejë drita e virtytshme,
  që mbi tokë përtërin ditën.
 
  Duke dhënë kohën e duhur,
  jepi zemrës ti pendimin,
  pasi mirësia jote
  i dhuron edhe mëshirimin.
 
 
  Një farë pendese jepna,
  të durojmë për zbutje fajesh,
  sado që janë të mëdhaja,
  më e madhe është mëshira jote.
 
  Po afrohet dita jote,
  me të cilën ndrit çdo gjë,
  me hirin tënd hyjnor
  të gëzohemi të përtërirë.
 
  Ty gjithësia e sendeve,
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme.
  Të përtërirë me anë të faljes,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 Kundër teje mëkatuam, ki mëshirë për ne, o Zot!
 
Psalmi 51 /50/   (3-21)  Ki mëshirë për mua, o Zot
 
  Përtërihuni me shpirtin e mendjes tuaj dhe të visheni me njeriun e ri (Krh. Ef 4, 23-24).
 
Ki mëshirë për mua, o Hyj, sipas mëshirës sate, *
  pashë mirësinë tënde shlyeje mëkatin tim!
 
Më laj krejtësisht prej mëkatit tim *
  e më pastro prej fajit tim!
Sepse e pranoj paudhësinë time: *
  mëkatin tim përherë e kam para sysh.
 
Ty, vetëm ty të kam rënë në faj *
  dhe kam bërë ç’është keq para teje,
prandaj je i drejtë sado të më ndëshkosh, *
  dhe i paanshëm në dënimin tënd.
 
Ja, mëkatar unë leva, *
  madje në mëkate nëna ime më ngjizi,
por ti që e do çiltërinë e zemrës, *
  m’i mëso thellësitë e dijes së shpirtit.
 
Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër, *
  më laj e do të bëhem më i bardhë se bora.
Bëj ta ndiej zërin e haresë e të gëzimit *
  dhe do të gëzohen eshtrat e thërrmuara.
 
Largoje shikimin tënd prej mëkateve të mia, *
  e resiti të gjitha fajet e mia.
Krijoje në mua, o Hyj, zemrën e pastër, *
  përtërij në mua një shpirt të qëndrueshëm!
 
Mos më flak larg fytyrës sate, *
  mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë.
Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd, *
  dhe më forco me shpirt të gatshëm.
 
E unë do t’ua mësoj mëkatarëve udhën e shëlbimit *
  e fajtorët do të kthehen tek ti.
Ma fal gjakun e derdhur, o Hyj, Hyji i shëlbimit tim, *
  dhe gjuha ime do ta shpallë shenjtërinë tënde.
 
Zhdrivilloji, o Zot, buzët e mia, *
  dhe goja ime do ta shpallë lavdinë tënde.
Sepse ti nuk kënaqesh në fli, *
  e, nëse të kushtoj fli shkrumbimi, s’të pëlqejnë.
 
Flija e vërtetë për Hyjin: shpirti i penduar; *
  ti, o Hyj, nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar!
Pashë mirësinë tënde, o Zot, bëji mirë Sionit, *
  ndreqi përsëri muret e Jerusalemit.
 
Atëherë do t’i pranosh flitë e drejtësisë, †
  flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet, *
  atëherë do të mund të kushtohen
    mëzetër mbi altarin tënd.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 Kundër teje mëkatuam, ki mëshirë për ne, o Zot!
 
Ant. 2 E pranojmë, o Zot, fajin tonë, kundër teje mëkatuam.
 
Kënga Jer 14, 17-21 
  Ankesat e popullit në kohën e urisë dhe të luftës
 
  Koha u plotësua e Mbretëria e Hyjit është ngjat! Kthehuni e besoni Ungjillit (Mk 1, 15).
 
Le të derdhin lot sytë e mi *
  natë e ditë e të mos pushojnë,
 
sepse me ndrydhje të rëndë u ndrydh
    virgjëra, bija e popullit tim, *
  me plagë të rëndë, të pashërueshme!
 
Nëse dal në fushë, ja, të grirë prej shpatës, *
  e nëse hyj brenda në qytet,
    asht e lëkurë të bërë prej urisë:
 
profet e prift enden nëpër vend *
  e më asgjë nuk marrin vesh.
 
Po a njëmend krejtësisht e përbuze Judën? *
  Po a aq fort t’u neverit Sioni?
Përse ne aq na godite, *
  sa të mos kemi shpresë shërimi?
Prisnim paqen, por të mirë s’ka, *
  kohë shërimi dhe, ja, tmerri!
 
E pranojmë, o Zot, paudhësinë tonë,
  mbrapshtinë e etërve tanë: *
  po, mëkatuam kundër teje!
 
Mos na dëbo, pash Emrin tënd,
  mos e turpëro fronin e lavdisë sate! *
  Të bie ndër mend e mos e prish
Besëlidhjen tënde me ne!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 E pranojmë, o Zot, fajin tonë, kundër teje mëkatuam.
 
Ant. 3 Zoti është Hyji ynë;
  ne jemi populli që ai e udhëheq.
 
Psalmi 100 /99/   (2-5)  Gëzimi i atyre që hyjnë në tempull
 
  Zoti bën që të shëlbuarit ta këndojnë këngën e fitores (Shën Atanazi).
 
Toka mbarë le t’i brohorasë Zotit, †
  shërbeni Zotit me hare, *
  dilni para tij me brohoritje!
 
Dijeni mirë se vetëm Zoti është Hyj: †
  Ai na krijoi e atij i përkasim: *
  jemi populli i tij dhe delet e kullotës së tij.
 
Hyni nëpër dyert e tija duke i dhënë lavd, †
  hyni në treme të tija e këndoni himne, *
  lavdërojeni e madhërojeni Emrin e tij!
 
Sepse i mirë është Zoti, †
  e amshuar dashuria e tij, *
  nga breznia në brezni besnikëria e tij.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Zoti është Hyji ynë;
  ne jemi populli që ai e udhëheq.
 
  Leximi i shkurtër  Is 58, 4-6
  Ja, ju agjëroni për t’u fjalosur e grindur, e rriheni grushte si njerëz pa Zot. Mos agjëroni më si sot, nëse doni të dëgjohet zëri juaj këtu lart. Pse, a i tillë është agjërimi që unë zgjodha, dita kur njeriu bën vetëmohim? Të ulësh porsi xunkthi kokën tënde, të shtrosh grathore edhe hi? A thua këtë do ta quash agjërim e ditë që i pëlqen Zotit? Vallë, a s’është agjërimi që unë zgjodha: t’i këputësh verigat e padrejtësisë, t’i zgjidhësh leqet e zgjedhës, t’i lëshosh të lirë të ndrydhurit, të copëtosh çdo zgjedhë?
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Na vesh, o Zot, me mëshirë
  * dhe na e jep dashurinë.
  Na vesh, o Zot, me mëshirë dhe na e jep dashurinë.
  D Bëj që të mbretërojë në zemrat tona paqja jote,
  dhe na e jep dashurinë.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Na vesh, o Zot, me mëshirë dhe na e jep dashurinë.
 
  Kënga ungjillore (Benedictus)   Lk 1, 68-79
  Ant. Ky është urdhri më i madh:
  Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde.
 
Qoftë bekuar Zoti, Hyji i Izraelit, *
  që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet!
 
Ai e ngriti Shpëtimtarin tonë *
  në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet,
 
sikurse premtoi kaherë *
  me gojë të profetëve të tij të shenjtë:
 
se do të na shpëtojë prej armiqve tanë *
  dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë;
 
se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë *
  e do t’i bjerë në mend Besëlidhja e tij e shenjtë
 
e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit tonë *
  se do të na e bëjë të mundshme t’i shërbejmë pa frikë,
 
të çliruar nga duart e armikut *
  në shenjtëri e drejtësi para tij
    për çdo ditë të jetës sonë.
 
E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejetlartit, *
  sepse do të shkosh përpara Zotit
    për t’ia përgatitur udhët,
 
për ta vënë në dijeni popullin e tij *
  se Hyji do ta shëlbojë duke ia falur mëkatet e tija,
 
në saje të zemrës së dashur të Hyjit tonë *
  që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit Diellin,
 
për të shndritur ata që gjenden në errësirë
    dhe në hijen e vdekjes, *
  për t’i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes.“
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Ky është urdhri më i madh:
  Duaje Zotin, Hyjin tënd, me gjithë zemrën tënde.
 
  Lutjet e besimtarëve
Jezu Krishti me vdekjen e vet në kryq na e dhuroi jetën. Ta lavdërojmë, pra, atë dhe ta lusim përzemërsisht:
 
  Na rilind me vdekjen tënde.
 
Mësues dhe Shëlbues yni, Ti na e mësove fenë dhe na përtërive me lavdinë e mundimeve
  mos lejo që të plogështohemi me mbrapshti dhe ligësi.
Bëj që sot ta frenojmë veten prej ushqimit të tepërt
  dhe t’u ndihmojmë vëllezërve që kanë nevojë.
Bëj që këtë ditë të kreshmëve ta pranojmë si dhuratë prej Teje
  dhe ty të kushtohemi me vepra mëshire.
Përmirësoi vullnetet tona rebele
  dhe na bëj zemërgjerë.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Ndiko, po të lutemi, o Zot, hirin tënd në zemrat tona, që gjithmonë të ruhemi nga teprimet njerëzore, e të mund të jepemi, me ndihmën tënde, pas këshillave qiellore. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E kreshmëve – E premte
 
Ora e mesme
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ora e tretë
 
  Himni
 
  Me fe të Hyjit ne jetojmë,
  me atë shpresë që prore besojmë,
  nëpër hir të dashurisë
  Krishtit lavde t’i këndojmë.
 
  I çuar në orën e tretë
  në flijimin e mundimeve,
  mbi atë kryq që mbarti u var,
  tërhoqi delen e humbur.
 
  Të nënshtruar po të lutemi,
  të lirë me anë të shëlbimit,
  që të shkëpusë nga shekulli
  ata që iu falën mëkatet.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit,
  një e vetme e gjithpushtetshme,
  Trini, ndihmo ata që luten. Amen.
 
Ora e gjashtë
 
  Himni
 
  Kur Krishti pati etje,
  në atë orë që n’kryq e ngjitën,
  kush psalterin di të lexojë
  etjes së drejtësisë t’i këndojë.
 
  Bashkë me etje qoftë uri,
  për atë që vdiq për ne,
  edhe mëkati neveri,
  e virtyti qoftë dëshirë.
 
  Bagmi i Shpirtit Shenjt
  sot mbi këngë e qeste ndikoftë,
  që zjarrin e trupit ta ngrijë,
  acarin e shpirtit ngrohtë.
 
  Krishtin dhe Atin t’i lusim,
  Shpirtin e Krishtit e të Atit;
  një e vetme e gjithpushtetshme
  Trini, përkrah ata që luten. Amen.
 
Ora e nëntë
 
  Himni
 
  Tri herë çdo tri orë për ne
  numri i shenjtë përhapet,
  n’emrin e shenjtë të Jezusit
  t’i lypim dhuntitë e faljes.
 
  Ja rrëfimi i hajdutit
  hirin e Krishtit fiton,
  lavdi ynë dhe përkushtimi,
  mëshirën meriton.
 
  Me anë t’kryqit humbet vdekja,
  e pas territ kthehet drita:
  si çahet terri i kobeve,
  lulëzoftë mendja e ndritur.
 
  Krishtin dhe Atin lusim,
  të Krishtit e të Atit Shpirtin:
  një e vetme e gjithëpushtetshme
  Trini, përkrahi ata që luten. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Psalmi 22 /21/   Dëgjesa e të drejtit, të provuar me vuajtje
 
  Jezusi klithi me zë të madh: »Eli, Eli! Lema sabakthani? (Mt 27, 46).
 
  I (2-12)
 
O Hyj, Hyji im, pse hoqe dorë prej meje? *
  Larg nga Shëlbimi im fjalët e dënesës sime!
Hyji im, kërkoj ndihmë ditën e ti nuk më përgjigjesh, *
  qes kushtrimin natën e nuk gjej pushim.
 
E, pra, ti je Shenjti *
  që banon në lavditë e Izraelit.
Në ty shpresuan etërit tanë, *
  shpresuan e ti i shpëtove!
 
Ty të thirrën në ndihmë e gjetën shpëtim, *
  në ty e vunë shpresën e nuk u turpëruan!
 
Vërtet unë jam krimb e jo njeri, *
  turpëri e njerëzve, përbuzje e popullit.
 
Gjithkush më shikon, më përqesh, *
  shtrembërojnë buzët, luajnë me kokë:
»Shpresoi në Zotin: le ta lirojë, *
  le ta shpëtojë sepse i pëlqen Atij!«
 
E, pra, ti më nxore nga kraharori i nënës, *
  ti më bëje të sigurt në prehrin e nënës sime.
Në ndoren tënde jam që nga kraharori i nënës, *
  qysh se më mbante nëna , ti je Hyji im.
 
Mos qëndro larg meje †
  sepse rreziku është afër *
  e s’kam tjetërkënd që të më ndihmojë.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ja ditët e pendesës,
  koha e faljes dhe e shpëtimit.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
  II (13-23)
 
Më rrethuan dema të shumtë, *
  mëzetërit e Basanit më qarkuan,
përmnershëm e hapin gojën e vet në mua *
  si luani që shqyen e ulërin.
 
Si uji u derdha, *
  m’u zbërthyen eshtrat,
m’u bë zemra porsi dylli, *
  shkrihet brenda kraharorit tim;
porsi tjegull m’u tha qiellza, †
  gjuha më ngjitet për gurmaz: *
  e ti më hodhe në pluhurin e vdekjes.
 
Më rrethuan qen me shumicë, *
  turmë keqbërësish më rrethuan gjithkah.
M’i shporuan duart e këmbët *
  mund t’i numëroj të gjithë eshtrat e mi,
 
e këta më këqyrin e nuk m’i ndajnë sytë. †
  Petkat e mia ndër vete i ndajnë *
  e mbi petkun tim qesin short.
 
Por ti, o Zot, mos rri larg meje, *
  fuqia ime shpejto të më ndihmosh!
Ma shpëto jetën prej shpatës, *
  prej thonjve të qenit të vetmen të mirë që kam!
 
Më shpëto prej gojës së luanit, *
  prej brirëve të buajve të egër mua të gjorin.
E unë do t’ua shpall vëllezërve Emrin tënd, *
  do të të lavdëroj në kuvendin e dheut:
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Unë jam i Gjalli, thotë Zoti,
  nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit
  por që ai të kthehet dhe të jetojë.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  III (24-32)
 
»Ju që e droni Zotin, lëvdojeni atë, †
  mbarë fara e Jakobit, lëvdojeni atë! *
  Të gjithë pasardhësit e Izraelit, nderojeni atë,
 
sepse nuk e përbuzi as s’e qiti në harresë mjerimin e skamnorit, †
  nuk e fshehu fytyrën e vet prej tij, *
  por, kur i kërkoi ndihmë, e dëgjoi.«
 
Prandaj do të të lëvdoj në kuvendin e dheut, *
  ndër sy të besimtarëve të tu do t’i kryej kushtet.
 
Do të hanë skamnorët e do të ngihen, †
  do ta lavdërojnë Zotin ata që e kërkojnë: *
  ‘Rroftë zemra e tyre për amshim!’
 
Do të kujtohen e do të kthehen te Zoti
    mbarë skajet e tokës, *
  do të adhurojnë para tij mbarë familjet e kombeve.
Sepse Zoti është mbret! *
  Ai i sundon kombet!
Atë, vetëm atë do ta adhurojnë *
  të gjithë ata që pushojnë nën dhe,
para tij do të përmbysen *
  të gjithë ata që kthehen në pluhur.
 
Kurse shpirti im për të do të jetojë, *
  në shërbim të tij do të jetë fara ime,
 
breznisë së ardhshme do t’i tregohet për Zotin, †
  për drejtësinë e tij do t’i tregohet popullit që vjen: *
  »Kështu bëri Zoti!«
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Ne jemi të qëndrueshëm në provë:
  fuqia jonë është drejtësia e Hyjit.
 
  Në orët tjera përdoren psalmet tjera plotësuese (fq. 1354).
 
Ora e tretë
 
  Leximi i shkurtër  Is 55, 3
  Ma vini veshin e ejani tek unë, më dëgjoni e shpirti juaj do të jetojë! Me ju do të lidh Besëlidhje të përhershme, po, do t’i ruaj të mirat e Davidit.
 
  D Krijo në mua, o Zot, një zemër të pastër,
  C përtërije në mua një shpirt të qëndrueshëm.
 
  Lutja
  Ndiko, po të lutemi, o Zot, hirin tënd në zemrat tona, që gjithmonë të ruhemi nga teprimet njerëzore, e të mund të jepemi, me ndihmën tënde, pas këshillave qiellore. Nëpër Zotin.
 
Ora e gjashtë
 
  Leximi i shkurtër  Krh. Jer 3, 12. 14a
  Kthehu, thotë Zoti, dhe nuk do ta kthej fytyrën time prej jush, sepse unë jam i mëshirshëm, e nuk do ta mbaj hidhërimin përgjithmonë. Kthehuni, o bij që u ngritët kundër meje, ‑ thotë Zoti ‑ sepse unë jam Zoti juaj.
 
  D Largoje shikimin prej mëkateve të mia,
  C shlyej të gjitha fajet e mia.
 
  Lutja
  Ndiko, po të lutemi, o Zot, hirin tënd në zemrat tona, që gjithmonë të ruhemi nga teprimet njerëzore, e të mund të jepemi, me ndihmën tënde, pas këshillave qiellore. Nëpër Zotin.
 
Ora e nëntë
 
  Leximi i shkurtër  Jak 1, 27
  Besimi i pastër dhe i patëmetë para Hyjit Atë është ky: kujdesi për bonjakë dhe për gra të veja në vështirësitë e tyre dhe ruajtja e pastër e vetvetes nga kjo botë.
 
  D Shpirti i penduar të pëlqen, o Zot,
  C ti nuk e përbuz zemrën e penduar, të thërrmuar.
 
  Lutja
  Ndiko, po të lutemi, o Zot, hirin tënd në zemrat tona, që gjithmonë të ruhemi nga teprimet njerëzore, e të mund të jepemi, me ndihmën tënde, pas këshillave qiellore. Nëpër Zotin.
 
  Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
 
Java e tretë E kreshmëve – E premte
 
Mbrëmësorja
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Himni
 
  O Jezus, je themeluesi
  i agjërimit të kreshmëve,
  mëngjillet na i mësove
  për shërim të mendjeve.
 
  Bëju tashti krah Kishës,
  pendesës qëndroji pranë,
  shtrirë përdhe të lutemi
  të falësh mëkatet tanë.
 
  Ti fajet e ribëra
  shlyeji me hirin tënd,
  e rojën kah e ardhmja
  me shumë butësi përdore.
 
  Të shpërblyer nga veprat
  vjetore të pendimit,
  të shkojmë në gëzimet e Pashkëve
  të denja për kremtimin.
 
  Ty gjithësia e sendeve
  t’adhuroftë, Trini e mëshirshme,
  Me faljen tënde të përtërirë,
  të këndojmë një këngë të re. Amen.
 
Ant. 1 I madh është Zoti, Hyji ynë, mbi të gjithë hyjtë.
 
Psalmi 135 /134/   I (1-12) 
  Lavdërojeni Zotin që bën mrekulli
 
  Populli që Hyji e fitoi për vete, i shpallë veprat e madhërueshme të Atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme (Krh. 1Pjt 2, 9).
 
Lëvdojeni Emrin e Zotit, *
  lëvdojeni ju, o shërbëtorët e Zotit,
që qëndroni në Shtëpinë e Zotit, *
  në oborret e Shtëpisë së Hyjit tonë!
 
Lavdëroni Zotin sepse i mirë është Zoti, *
  këndoni Emrit të tij sepse është i ëmbël!
Sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për vete, *
  Izraelin për pronën e vet.
 
Unë e di mirë se i madh është Zoti, *
  Hyji ynë është mbi gjithë hyjtë.
 
Gjithçka do Zoti bën në qiell e në tokë, *
  në det e në të gjitha humnerat.
 
Bën të mblidhen retë prej skajeve të tokës, †
  me vetëtima e prodhon shiun, *
  erën e nxjerr nga vendet e strehimit.
 
Ai Egjiptit ia mbyti të parëlindurit *
  si të njerëzve ashtu edhe të bagëtive.
Bëri shenja e mrekulli midis teje, o Egjipt, *
  kundër faraonit e të gjithë shërbëtorëve të tij.
 
Shfarosi një numër të madh paganësh, *
  vrau sa mbretër të fortë:
    Sehonin, mbretin e amorrenjve
e Ogun, mbretin e Basanit, *
  i rroposi të gjitha mbretëritë e Kanaanit,
 
e tokën, pronën e tyre, *
  ia dha Izraelit, popullit të vet, për trashëgim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 I madh është Zoti, Hyji ynë, mbi të gjithë hyjtë.
 
Ant. 2 Shtëpi e Izraelit, bekoje Zotin,
  këndoji himne Emrit të tij.
 
Psalmi 135 /134/   II (13-21) 
  Vetëm Zoti është i madh dhe i amshuar
 
  Fjala ishte Hyj… u bë njeri e banoi ndër ne (Krh. Gjn 1, 1. 14).
 
O Zot, Emri yt është i madhërueshëm, *
  kujtimi yt, o Zot, prej breznie në brezni!
 
Zoti e mbron popullin e vet, *
  ka mëshirë për shërbëtorët e vet.
 
Idhujt e paganëve janë ar e argjend, *
  prodhim i duarve të njerëzve:
e kanë gojën, por nuk flasin, *
  i kanë sytë, por nuk shohin,
 
i kanë veshët, por s’dëgjojnë, *
  as nuk kanë frymë në gojën e tyre.
Porsi ata do të jenë edhe ata që i punuan, *
  të gjithë ata që shpresojnë në ta.
 
Shtëpia e Izraelit, bekoje Zotin, *
  shtëpia e Aronit, bekoje Zotin,
shtëpia e Levit, bekoje Zotin, *
  bekojeni Zotin të gjithë ju, që e druani Zotin!
 
Nga Sioni qoftë bekuar Zoti *
  që banon në Jerusalem. Aleluja.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 2 Shtëpi e Izraelit, bekoje Zotin,
  këndoji himne Emrit të tij.
 
Ant. 3 Mbarë popujt do të vijnë e do të të adhurojnë, o Zot.
 
Kënga Krh. Zb 15, 3-4  Himn adhurimi dhe lavdi
 
Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, †
  o Zot, Hyj, o i Gjithëpushtetshëm! *
  Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua,
    o Mbreti i popujve!
 
Kush të mos të druajë ty, o Zot, †
  dhe kush të mos e lavdërojë Emrin tënd?! *
  Ti i vetmi, je Shenjti!
 
Të gjitha kombet do të vijnë †
  dhe do të adhurojnë para Teje, *
  sepse Gjyqet e tua u dëftuan të drejta!
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 3 Mbarë popujt do të vijnë e do të të adhurojnë, o Zot.
 
  Leximi i shkurtër  Heb 12, 4-6
  Ju ende, duke luftuar kundër mëkatit, nuk bëtë qëndresë deri në derdhje të gjakut, dhe e harruat qortimin që ju drejtohet si bijve: “Biri im, mos e përbuz qortimin e Zotit, as të mos lëshojë zemra kur ai të qorton, sepse atë që e do Zoti e edukon me disiplinë, e frushkullon atë që pranon për bir.”
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C Kundër teje kemi mëkatuar:
  * ki mëshirë për ne, o Zot!
  Kundër teje kemi mëkatuar: ki mëshirë për ne, o Zot!
  D Dëgjoje, o Krisht, zërin tonë:
  ki mëshirë për ne, o Zot!
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  Kundër teje kemi mëkatuar: ki mëshirë për ne, o Zot!
 
  Kënga ungjillore (Magnificat  Lk 1, 46-55)
  Ant. Të duash të afërmin tënd porsi vetveten,
  vlen më shumë se të gjitha flitë.
 
Shpirti im e madhëron Zotin, *
  shpirti im me hare i brohorit Hyjit, Shëlbuesit tim,
 
sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvujtë: *
  qe se, që tani të gjitha breznitë do të më quajnë të lumtur,
 
sepse punë të mëdha bëri për mua Hyji i gjithëpushtetshëm *
  ‑ i shenjtë është Emri i tij!
 
Mëshira e tij brezni më brezni *
  për ata që e druajnë.
 
E tregoi fuqinë e krahut të vet: *
   hodhi poshtë qëllimet e krenarëve,
 
i rrëzoi princat prej froneve të tyre *
   i lartësoi të përvujtët.
 
Me të mira i mbushi ata që s’kishin ç’të hanë
   të pasurit i nisi duarthatë.
 
I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet,
  duke e sjellë në mend mëshirën
 
‑ si ua pati premtuar etërve tanë *
  në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Ant. Të duash të afërmin tënd porsi vetveten,
  vlen më shumë se të gjitha flitë.
 
  Lutjet e besimtarëve
T’i lutemi Zotit tonë Jezu Krishtit i cili me Gjakun e vet e shpërblen botën mbarë:
 
  Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd.
 
Shëlbuesi ynë, me mundimet e tua bëj që besimtarët e tu t’i frenojnë gjymtyrët e veta, bëju ndihmë në luftë kundër së keqes dhe kundërshtimeve, forcoi me një shpresë të gjallë
  që të mund të përgatiten sa më mirë për kremtimin e Pashkëve.
Bëj që të krishterët të kryejnë rolin e vet profetik dhe gjithkund të përhapin lajmin e gëzueshëm për Ty
  dhe këtë detyrë profetike ta vërtetojnë me dëshmi feje, shprese dhe dashurie.
Me fuqinë tënde ngriti të pikëlluarit
  dhe bëj që ne të jemi për ta ndihmë dhe ngushëllim.
Mësoi besimtarët që në vështirësitë e jetës të mbesin pjesëmarrës të Mundimeve të tua
  dhe shëlbimin tënd ta dëftojnë në jetë.
Krijues dhe ruajtës i jetës, le të kujtohen ata që kanë kaluar nga kjo jetë
  jepua lavdinë e ngjalljes.
 
  Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë.
  Bukën tonë të përditshme,  na e jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i Keqi. Amen.
 
  Lutja
  Ndiko, po të lutemi, o Zot, hirin tënd në zemrat tona, që gjithmonë të ruhemi nga teprimet njerëzore, e të mund të jepemi, me ndihmën tënde, pas këshillave qiellore. Nëpër Zotin.
 
Përfundimi i Orës, sikurse në Shërbesën e rëndomtë.
 
Java e Tretë e kreshmëve – E premte
 
 
PASMBRËMËSORJA
 
D   Hyj, më eja në ndihmë!
C   O Zot, shpejto të më ndihmosh!
 
D   Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt,
C   si ka qenë në fillim,
  ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
  Në këtë moment është mirë të bëhet përqendrimi në heshtje për të bërë shqyrtimin e ndërgjegjes. Në kremtimet e bashkësive mund të përdoret apo të përshtatet një nga formulat e pendesës që përdoren gjatë meshës.
 
O Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që i kam bërë. Se kam bjerrë parrizin dhe kam merituar ferrin. Por më fort se të kam fyer Ty, o E mira e pambaruar, që kaq fort më ke dashur. Mëshirë, o Zot! Më fal, o Zot! Po të jap fjalën, me ndihmën tënde, që mos të fyej më kurrë. Amen.
 
Himni: njëri prej këtyre që vijon, sipas dëshirës
 
  Himni
 
  Para fundit të dritës,
  ty duam, krijuesi i sendeve,
  me mirësinë e zakontë,
  të na kryesosh në roje.
 
  Ty ëndërrofshin zemrat tona,
  në gjumë të rëndë Ty ndjefshin,
  dhe gjithmonë lavdinë tënde
  këndofshin në ag të dritës.
 
  Na jep jetë të shëndetshme,
  ngrohtësinë tonë përtërije,
  mjegullën e zezë të natës
  ta sqarojë drita jote.
 
  Na jep, Atë fuqiplotë,
  me anë t’Hyjit Jezu Krisht,
  që me ty në amshim
  mbretëron me Shpirtin Shenjt. Amen.
 
Ose:
 
  O Krisht, që tërë shkëlqim e dritë
  zbulon errësitë e natës,
  e ndriçim drite quhesh
  kur dritë u flet të lumëve.
 
  O Hy i Shenjtë të lutemi
  Ti në këtë natë na ruaj;
  në ty të gjejmë pushimin,
  na i bëj të qeta orët.
 
  Nëse sytë i zë gjumi,
  për ty zemra t’rrijë zgjuar;
  të mbrosh me dorën tënde
  besnikët që të duan.
 
  Shiko, o mbrojtësi ynë,
  na ruaj ndër prita e kurthe,
  sundo shërbëtorët tu
  që me gjak tënd shpërbleve.
 
  O Krisht, mbret shumë i drejtë,
  Ty e Atit iu qoftë lavdia,
  me Shpirtin Ngushëllimtar
  ndër shekujt e përhershëm. Amen.
 
Ant. 1 O Zot, ditë e natë hedh kushtrim para teje.
 
Psalmi 88 /87/ (2-19)  Lutja e një njeriu të sëmurë rëndë
 
  Porse kjo është ora juaj dhe pushteti i territ (Lk 22, 53).
 
O Zot, Hyji i shpëtimit tim, *
  ditë e natë hedh kushtrim para teje.
Le të mbërrijë tek ti urata ime, *
  vëru vesh dënesave të mia.
 
Sepse shpirti im është plot me vuajtje, *
  jeta ime është në grykën e varrit;
po më mbajnë me ata që zbresin në gropë, *
  jam porsi ai për të cilin s’ka më ndihmë:
 
i lirë si ata që vdiqën, *
  porsi të vrarët që pushojnë në varre,
të cilët ti më nuk i kujton, *
  që janë shkëputur nga dora jote.
 
Më plandose në shpellë pa fund, *
  në errësirë e në hijen e vdekjes.
Felgrimi yt rëndon mbi mua, *
  valët e tua i hodhe mbi mua.
 
Prej meje i largove të njohurit e mi, *
  për ta më bëre të jem i neveritshëm,
jam i mbyllur, jashtë s’mund të dal, *
  prej mjerimit sytë e mi po shteren.
 
Gjithë ditën në ndihmë të thërras, o Zot, *
  duart e mia drejt teje i shtrij.
Vallë për të vdekur bën ti mrekulli? *
  A thua hijet ngrihen për të lëvduar?
 
Flet ndokush për mirësinë tënde në varr, *
  për besën tënde në vendin e shkatërrimit?
Në errësirë njihen mrekullitë e tua, *
  në vend të harresës drejtësia jote?
 
E unë, o Zot, prej teje kërkoj ndihmë, *
  urata ime në mëngjes mbërrin para teje.
Pse, o Zot, e përbuz shpirtin tim? *
  Përse fytyrën tënde e fsheh para meje?
 
I mjerë jam dhe vdes që prej fëmijërisë sime, *
  më këputi barra e tmerrimeve të tua.
Përmbi mua kaluan hidhërimet e tua, *
  përdhe më shtruan provat e tua!
 
Më kanë rrethuar pa pushim si uji, *
  grumbullohen mbi mua njëherësh.
M’i largove mik e të afërm, *
  bëj shoqëri veç me errësirën.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. 1 O Zot, ditë e natë hedh kushtrim para teje.
 
  Leximi i shkurtër  Jer 14, 9
  Mes nesh je ti je, o Zot, emri yt u thirr mbi ne, deh, ti dore mos na lësho.
 
  Përgjigjja e shkurtër
  C O Zot, * në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  D O Hyj i së vërtetës, ti më ke shëlbuar:
  në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
  Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt.
  O Zot, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim.
 
Ant. Na shpëto, o Zot,  derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Kënga e Simonit  Lk 2, 29-32
  Krishti, drita e popujve dhe lavdia e Izraelit.
 
Tani, o Zot, mund të lejosh të vdesë *
  shërbëtori yt në paqe sikurse the ti vetë,
 
sepse me sytë e mi e pashë shëlbimin *
  që ti e bëre gati në sy të të gjithë popujve:
 
Dritën që bën të njohin Ty paganët *
  e që i jep nder popullit tënd, Izraelit.
 
Lavdi Atit e Birit *
  e Shpirtit Shenjt,
si ka qenë në fillim, *
  ashtu  tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
 
Ant. Na shpëto, o Zot, derisa rrimë zgjuar;
  na ruaj kur flemë: që të rrimë zgjuar me Krishtin
  dhe të gjejmë prehje në paqe.
 
  Lutja
  Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd dhe falja të gjitha mëkatet, që, çka merituam me anën e mëkateve tona, të na largojë ndjesa jote. Nëpër Zotin tonë.
 
  Edhe kur Pasmbrëmësorja thuhet personalisht, vijon bekimi:
 
  Zoti i gjithëpushtetshëm na dhuroftë një natë të qetë
  dhe një mbarim të mirë.
  C Amen.
 
  Antifona drejtuar Virgjrës Mari
 
  Të falemi Mbretëreshë, Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falemi! Ty të thërrasim ne të shkretët, bijtë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirshëm të tu silli prej nesh! E Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallxo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëra  Mari! Amen.
 
  Nën mbrojtjen tënde po ngasim, o shenjta Nëna e Hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevoja tona, por, o virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto përherë prej të gjithë rreziqesh, Zoja jonë, dhe ndërmjetëse e jona. Me Birin tënd na pajto, Birit tënd na porosit ndër duar të Birit tënd na lësho.
 

Radio Maria Albania

Current track
TITLE
ARTIST