Lajmet. Rubrika e telefonatave për falenderimet dhe njetet tuaja. Meditimi 5 min me Zotin

Hosted by:

Genre:


Presim telefonatat tuaja për të paraqitur falënderimet dhe njetet për të cilat do të lutemi në rruzare

Schedule

  • Monday - 5:00 pm - 6:00 pm
  • Tuesday - 5:00 pm - 6:00 pm
  • Wednesday - 5:00 pm - 6:00 pm
  • Thursday - 5:00 pm - 6:00 pm
  • Friday - 5:00 pm - 6:00 pm
  • Saturday - 5:00 pm - 6:00 pm

Playlists

Blog Posts

    Comments are closed.