Mesha e Shenjtë. Lutja e mbrëmësores për engjejt e Shqipërisë dhe për shenjtërimin e meshtarve. Falenderimi pas kungimit

Hosted by:

Genre:


Schedule

  • Monday - 6:00 pm - 6:30 pm
  • Tuesday - 6:00 pm - 6:30 pm
  • Wednesday - 6:00 pm - 6:30 pm
  • Thursday - 6:00 pm - 6:30 pm
  • Friday - 6:00 pm - 6:30 pm
  • Saturday - 6:00 pm - 6:30 pm
  • Sunday - 6:00 pm - 6:30 pm

Playlists

Blog Posts

    Comments are closed.